Wczoraj i dziś naszej parafii

Polecamy artukuł "Wczoraj i dziś ostrowskiej parafii Św. Rodziny" - tekst, który ukazał się w albumie Grzegorza Gałązki "Błogosławiony Duszpasterz. Parafia Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim" w 2012 r. Przeczytaj tutaj...

Polecamy artukuł "Wczoraj i dziś ostrowskiej parafii Św. Rodziny" - tekst, który ukazał się w albumie Grzegorza Gałązki "Błogosławiony Duszpasterz. Parafia Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim" w 2012 r. Przeczytaj tutaj...

 
Z HISTORII PARAFII
Z HISTORII PARAFII ŚW. RODZINY W OSTROWIE WLKP.

 

 
 •  11.05.1993 – powołanie Komitetu Społecznego Budowy Kościoła z przewodniczącym Zenonem Dymnym
 
 • 15.05.1993 – wzniesienie krzyża na terenie przyszłej budowy
 
 • 06.06.1993 – pierwsza Msza św. przy prowizorycznej kapliczce
 
 • 13 - 14.06.1994 – rozpoczęcie budowy kościoła według projektu Arkadiusza Wojciechowskiego, włożenie pod fundament kamieni pochodzących z katakumb rzymskich, poświęconych przez proboszcza parafii konkatedralnej ks. dziekana Alfreda Mąkę
 
 •  20.08.1995 – biskup kaliski Stanisław Napierała poświęca nowowybudowaną świątynię, ustanawia Parafię pw. Świętej Rodziny i mianuje jej pierwszym proboszczem ks. Janusza Gierę
 
 •  10 - 11.11.1995 – nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego
 
 •  31.05.1998 – prymicje ks. Grzegorza Stachurskiego
 
 •  1998 - 2002 – budowa domu parafialnego
 
 •  24 - 31 maja 2003 – Misje Miłosierdzia Bożego wraz z nawiedzeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego
 
 • 08.11.2008 – ks. Dominik Wodniczak nowym proboszczem parafii
 
 • 2008 - 2010 – instalacja witraży
 
 • 05.11.2010 – ks. bp Stanisław Napierała poświęca odnowione prezbiterium (wg projektu s. Maristelli Sienickiej), w tym mozaikę Św. Rodziny i nowe tabernakulum, poświęca również kaplicę w Domu Parafialnym
 
 • 05 - 06.07.2011 – Nawiedzenie Maryi w Wizerunku Jasnogórskim poprzedzone misjami świętymi (29.06 – 4.07.2011)
 
 • 09.05.2012 – ks. Dominik Wodniczak wraz z grupą parafian odbiera z rąk kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie relikwie bł. Jana Pawła II
 
 • 18.11.2012 – nowy biskup kaliski Edward Janiak wprowadza relikwie do kościoła i poświęca ołtarz, ambonę i chrzcielnicę, wykonane z marmuru, a także obraz Jezusa Miłosiernego
 
 • 29.12.2013 – ustanowienie kaplicy pw. Św. Rodziny kościołem parafialnym
 
 • 29.06.2014 – erygowanie Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny z siedzibą w tutejszej parafii
 
 • 09.10.2015 – ks. bp Stanisław Napierała dokonuje poświęcenia nowych stacji Drogi Krzyżowej oraz nowego parkingu

 

Z HISTORII PARAFII ŚW. RODZINY W OSTROWIE WLKP.

 

 
 •  11.05.1993 – powołanie Komitetu Społecznego Budowy Kościoła z przewodniczącym Zenonem Dymnym
 
 • 15.05.1993 – wzniesienie krzyża na terenie przyszłej budowy
 
 • 06.06.1993 – pierwsza Msza św. przy prowizorycznej kapliczce
 
 • 13 - 14.06.1994 – rozpoczęcie budowy kościoła według projektu Arkadiusza Wojciechowskiego, włożenie pod fundament kamieni pochodzących z katakumb rzymskich, poświęconych przez proboszcza parafii konkatedralnej ks. dziekana Alfreda Mąkę
 
 •  20.08.1995 – biskup kaliski Stanisław Napierała poświęca nowowybudowaną świątynię, ustanawia Parafię pw. Świętej Rodziny i mianuje jej pierwszym proboszczem ks. Janusza Gierę
 
 •  10 - 11.11.1995 – nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego
 
 •  31.05.1998 – prymicje ks. Grzegorza Stachurskiego
 
 •  1998 - 2002 – budowa domu parafialnego
 
 •  24 - 31 maja 2003 – Misje Miłosierdzia Bożego wraz z nawiedzeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego
 
 • 08.11.2008 – ks. Dominik Wodniczak nowym proboszczem parafii
 
 • 2008 - 2010 – instalacja witraży
 
 • 05.11.2010 – ks. bp Stanisław Napierała poświęca odnowione prezbiterium (wg projektu s. Maristelli Sienickiej), w tym mozaikę Św. Rodziny i nowe tabernakulum, poświęca również kaplicę w Domu Parafialnym
 
 • 05 - 06.07.2011 – Nawiedzenie Maryi w Wizerunku Jasnogórskim poprzedzone misjami świętymi (29.06 – 4.07.2011)
 
 • 09.05.2012 – ks. Dominik Wodniczak wraz z grupą parafian odbiera z rąk kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie relikwie bł. Jana Pawła II
 
 • 18.11.2012 – nowy biskup kaliski Edward Janiak wprowadza relikwie do kościoła i poświęca ołtarz, ambonę i chrzcielnicę, wykonane z marmuru, a także obraz Jezusa Miłosiernego
 
 • 29.12.2013 – ustanowienie kaplicy pw. Św. Rodziny kościołem parafialnym
 
 • 29.06.2014 – erygowanie Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny z siedzibą w tutejszej parafii
 
 • 09.10.2015 – ks. bp Stanisław Napierała dokonuje poświęcenia nowych stacji Drogi Krzyżowej oraz nowego parkingu

 

 
Jak powstał Kościół w Pruślinie ?

 

 

Rok 1993. Styczeń. Spotkanie ks. dziekana Alfreda Mąki z p. Zenonem Dymnym.

 


Przemierzono w śniegu po kolana i dokonano oględzin terenu, który był własnością p. Marii Przybylak. /.../.
Pierwsze spotkanie osiedlowe w sprawie powołania społecznego komitetu odbyło się 11 maja 1993 roku.
Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła. W skład całego komitetu weszły 34 osoby.
15 maja 1993 roku na terenie przyszłej budowy kościoła został ustawiony krzyż. Kilka osób przyniosło go na
swoich ramionach, jakby w swoistej drodze krzyżowej, z ul. Limbowej. 17 maja miało miejsce zebranie
Komitetu a już następnego dnia pracowano przy wykonaniu drogi dojazdowej na teren kościelny. Został też
ustawiony mostek wjazdowy. Prace te trwały kilka dni. 20 maja została ustawiona prowizoryczna kapliczka,
trzy dni później odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża i kapliczki. Natomiast 6 czerwca w kapliczce została
odprawiona pierwsza Msza św. Spowiedzi św. słuchał ks. kanonik Bernard Piaskowski. Oprócz tych
uroczystych chwil cały czas trwały prace przygotowawcze do budowy kościoła, głownie wykonywano pustaki.
Prace te trwały do późnej jesieni 1993 roku. Do listopada Msze św. były sprawowane w kapliczce.
Od 7 listopada zostały przeniesione, na okres zimowy, do osiedlowej świetlicy i tam gromadzono się na
niedzielnej eucharystii do kwietnia roku następnego.

 

Rok 1994.

 


Pierwsze w nowym roku spotkanie Komitetu Budowy Kościoła odbyło się 13 lutego. Przewodniczący zdał
sprawozdanie z wykonanych prac i zaplanowano działania na czas wiosny. 3 marca - kolejne spotkanie
i szczegółowe plany. W czerwcu przystąpiono do kopania fundamentów. Prace rozpoczęły się 13 czerwca,
wzięło w nich udział 53 panów. Następnego dnia o godz. 9.00 położono pod fundamenty kościoła szczątki z
katakumb z Rzymu. Kamienie te poświęcił ks. dziekan Alfred Mąka, a umieścił je we fundamentach
przewodniczący, p. Zenon Dymny. Fundamenty zostały całkowicie położone w dwa dni - 14 i 15 czerwca.
16 lipca p. Kazimierz Pietryga i p. Józef Michalak przywieźli pierwsze transporty cegły, natomiast 20 sierpnia
nadszedł pierwszy transport drewna i rozpoczęły się przygotowania prac dla murarzy. 29 sierpnia położono
pierwszą cegiełkę, w obecności ks. dziekana Mąki i członków Społecznego Komitetu. Już 8 września został
położony strop na murach od strony zakrystii i biura parafialnego. Pierwsza uroczysta Msza św. w surowych
murach budującego się kościoła została odprawiona 9 października. Nie było wtedy jeszcze dachu. W dniach
od 20 października do 2 listopada były wykonywane wiązary dachowe. Na początku grudnia zostały one
wciągnięte na mury i rozpoczęły się trudne prace przy konstrukcji dachu. Prace te trwały do 19 grudnia, kiedy
to zakończono obijanie i przykrywanie dachu oraz wieży. 20 grudnia Ks. Dziekan poświęcił krzyż, który
następnie został umieszczony na wieży. dzień przed Wigilią zakończono całkowicie prace przy wieży a w Wigilię
Bożego Narodzenia został zawieszony mały dzwon - sygnaturka. O północy, w surowych murach, ale już pod
dachem, mieszkańcy Pruślina spotkali się na pierwszej Pasterce odprawianej w Ich kościele.

 

Rok 1995.

 


W styczniu rozpoczęły się prace wewnątrz konstrukcji dachowej kruchty i zakrystii. W lutym położono
wywiązkę nad kruchtą i biurem parafialnym. Na przełomie lutego i marca wykonano instalację elektryczną,
od 10 marca zaczęto tynkować wnętrze kościoła. Także w pierwszych dniach marca wykonano pomieszczenia
mieszkalne nad biurem parafialnym. Od 15 marca zaczęto kłaść opierzenie wzdłuż murów kościoła. Wykonano
też murek pod balustradę na chórze, pod nadzorem p. Stanisława Białego. Od 1 kwietnia zaczęto kłaść płyty
onduliny na dach. na przełomie marca i kwietnia trwały też prace w części mieszkalnej na zapleczu kościoła.
27 kwietnia zostały ustawione rusztowania w tylnej części kościoła i rozpoczęły się prace przy podwieszaniu płyt
gipsowo-kartonowych mających utworzyć sufit. 4 maja zakończyło się tynkowanie biura parafialnego i części
mieszkalnej. Przez cały maj trwały prace wykonywaniu konstrukcji sufitowej, kładzione były płyty i sufit był
gipsowany. 22 maja rozpoczęto szpachlowanie i malowanie ścian wewnątrz kościoła. Prace te trwały sześć dni.
31 maja wykonano betonowy podest w prezbiterium, wylano betonową posadzkę w całym kościele i w
zakrystii. 6 czerwca zaczęto wstawiać gotowe okna łukowe w kościele. Do końca czerwca trwały prace
wewnątrz kościoła, przy wstawianiu i malowaniu okien. 2 lipca podczas uroczystej Mszy św. ks. prałat Alfred
Mąka przedstawił Parafianom przyszłego proboszcza, ks. Janusza Gierę. Od 3 do 5 lipca trwały prace przy
zalewaniu schodów frontowych. 4 lipca Mszę św. odprawił. pierwszy gość nowego kościoła, ks. Władysław
Dymny, pracujący na stałe w Niemczech. Początek lipca 1995 r. był bardzo pracowity. Od 3 do 5 lipca zostały
wykonane betonowe schody przed głównym wejściem do kościoła. 5 lipca zostały zamontowane oszklone
drzwi wejściowe, prowadzące z kruchty do kościoła. Zostały one wykonane przez p. Kazimierza
Chwiłkowskiego. Także bezinteresownie zostały wykonane okna do kościoła i zaplecza kościelnego. Tej pracy
podjął się p. Marcin Ambroży. 8 lipca miało miejsce wydarzenie może drobne, ale radosne i miłe - do kościoła,
po nowych schodach wjechał w wózku jeden z najmłodszych parafian pruślińskich, wnuk parafialnego
skarbnika. 29 lipca zostało zamontowane tabernakulum. Za zgodą dyrektora wykonali je w miejscu swojej
pracy panowie Skutecki, Stambuła i Tomala. Stolarką zajął się p. Stanisław Biały. Dzięki ofierze państwa
Pietrygów, na początku sierpnia zawisły w kościele dwa żyrandole, które pięknie rozświetliły wnętrze. Dzięki
licznym ofiarodawcom prędko pojawiły się gong i dzwonki, patena do komunii, naczynia liturgiczne, kadzielnica
i wiele innych, drobnych przedmiotów potrzebnych do normalnego funkcjonowania kościoła. Od początku
sierpnia trwały ostatnie prace przygotowawcze do oficjalnego oddania kościoła do użytku oraz do jego
poświęcenia. Wykonano na chórze podłogę, zamontowano metalową kratę zabezpieczającą wejście na chór.
Kratę wykonał i ofiarował p. Zdzisław Grzęda. 11 sierpnia przywieziono z Gostyczyny ławki, które miały służyć
tymczasowo, aż do wykonania nowych. Także w tym czasie zawieszono obrazy Świętej Rodziny autorstwa
p. Jacka Kupczyka (nad tabernakulum), oraz "Jezu, ufam Tobie" (obok prezbiterium). Dwa inne obrazy znalazły
swoje miejsce w kruchcie. Ostatnie dni przed 20 sierpnia poświęcone były na prace przygotowawcze do
uroczystości poświęcenia kościoła. Sprzątano teren wokół kościoła, wykonywano dekoracje, przygotowywano
posiłek dla zaproszonych Gości. 20 sierpnia 1995 r. podczas Mszy św. o godz. 17.00 ks. bp Stanisław
Napierała, Ordynariusz Kaliski poświęcił nowy, ostrowski kościół, nadał mu wezwanie "Świętej Rodziny",
ustanowił granice nowej parafii, oraz przedstawił oficjalnie jej pierwszego proboszcza.

 

(opr. na podstawie zapisków p. Zenona Dymnego,
Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Kościoła)

 

 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin