Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
Przygotowanie do I Komunii w r 2021 r.

W czwartek 29 X o g. 17.00 odbędzie się nab. różańcowe dla dzieci wraz z poświęceniem różańców. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z jednym z rodziców. Jeżeli są dzieci na kwarantannie lub z innego powodu nie mogą przybyć, wówczas poprosimy je na drugie tego typu nabożeństwo w listopadzie. Prosimy zaopatrzyć dzieci w różańce.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice dzieci z klas III!

 

 

Niedługo rozpocznie się Rok Wielkiej Przygody Waszych dzieci, które będą przygotowywać się do I - ej Komunii w Parafii pw. Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. w 2021 r. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za ten ważny etap ich życia. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie dziecka poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Formularz należy oddać w zakrystii w czasie Misji Ewangelizacyjnych po wieczornej nauce.

                                                                                                                                                      

 

Imię i Nazwisko dziecka ....................................................................................

 

Adres……….........................................................................Szkoła  .................

 

Data urodzenia dziecka .......................................................................................

 

Parafia chrztu dziecka .........................................................................................

 

Telefon, mail ……………………………………………………………………

 

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przygotowania do I Komunii Św. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się  wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie dla celów duszpasterskich. Przyjmujmy do wiadomości, że klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych znajdują się w biurze parafialnym.

 

 

………………………                                  …………………………………….

             Data                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego/

 

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin