Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
I Komunia 2021

Drodzy Rodzice! Po konsultacji z Panią Katechetką i Waszymi Przedstawicielami z Rady Rodziców przekazuję ustalenia dotyczące I Komunii świętej w naszej parafii.

 

Uroczystość I Komunii odbędzie się 16 maja 2021 r. w dwóch turach: o g. 11.00 (SP 13 - kl. III A) i 12.30 (SP 13 - kl. III B oraz dzieci z pozostałych szkół). W powyższym podziale uwględniamy wspólnoty klasowe. Prosimy, aby w czasie uroczystości wewnątrz kościoła były dzieci z rodzicami i rodzeństwm, a pozostali goście na zewnątrz kościoła. Zapraszamy na pierwszą próbę w czwartek 6 maja o g. 16.00 (I tura) i o 16.45 (II tura). 

 

Szczęść Boże!

 

ks. Dominik Wodniczak

       proboszcz 

Drodzy Rodzice! Po konsultacji z Panią Katechetką i Waszymi Przedstawicielami z Rady Rodziców przekazuję ustalenia dotyczące I Komunii świętej w naszej parafii.

 

Uroczystość I Komunii odbędzie się 16 maja 2021 r. w dwóch turach: o g. 11.00 (SP 13 - kl. III A) i 12.30 (SP 13 - kl. III B oraz dzieci z pozostałych szkół). W powyższym podziale uwględniamy wspólnoty klasowe. Prosimy, aby w czasie uroczystości wewnątrz kościoła były dzieci z rodzicami i rodzeństwm, a pozostali goście na zewnątrz kościoła. Zapraszamy na pierwszą próbę w czwartek 6 maja o g. 16.00 (I tura) i o 16.45 (II tura). 

 

Szczęść Boże!

 

ks. Dominik Wodniczak

       proboszcz 

 
Plan przygotowania do I Komunii

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII

w Parafii Św. Rodziny  16.05.2021, g. 11.30

 

Spotkanie organizacyjne: 16.02.2021

I. KLUCZ PRAKTYK DUCHOWYCH

1.       Codzienna modlitwa

2.       Coniedzielna Eucharystia

3.       Katecheza (w szkole i w kościele - rodzice i dzieci)

4.       Nabożeństwa (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa)

5.       Poświęcenia (pozostała świeca)

6.       Próby liturgiczne

7.       Spowiedź

 

II. POŚWIĘCENIA:

Ø  różańca                                                                                               10.2020

Ø  książeczki                                                                                           6.12.2020

Ø  medalika                                                                                             6.12.2020

Ø  świecy                                                                                                 15.05.2021       

 

III. KATECHEZY DLA RODZICÓW:

Ø    06.02.2021 g. 11.00

Ø    16.02.2021 (zamówienia alb)

Ø    07.03.2021  g. 11.30 po Mszy św.

Ø    20.03.2021  g. 11.00

 

IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:

·       Katecheza pokutna – 07.04, g. 17.00

·       I Spowiedź –  10.04, g. 11.00

·       Katecheza euch. 24.04, g. 11.00

·       Próba liturgiczna. 06.05, g. 16.30  

·       Próba liturgiczna 10.05, g. 16.30

·       Próba generalna 13.05, g. 16.30  

·       II Spowiedź i odn. przyrz. chrzcielnych – 15.05.2021, g. 10.00

 

Ostateczne potwierdzenie każdego terminu w czasie ogłoszeń duszpasterskich

w niedzielę poprzedzającą spotkanie, wtedy też podana zostanie ostateczna godzina spotkania.

 

Bonus dla rodziców - jak wychowywać w wierze swoje dzieci?

Materiał pochodzi z serwisu

Youtube.pl:  https://www.youtube.com/watch?v=PNycngu9aeI

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII

w Parafii Św. Rodziny  16.05.2021, g. 11.30

 

Spotkanie organizacyjne: 16.02.2021

I. KLUCZ PRAKTYK DUCHOWYCH

1.       Codzienna modlitwa

2.       Coniedzielna Eucharystia

3.       Katecheza (w szkole i w kościele - rodzice i dzieci)

4.       Nabożeństwa (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa)

5.       Poświęcenia (pozostała świeca)

6.       Próby liturgiczne

7.       Spowiedź

 

II. POŚWIĘCENIA:

Ø  różańca                                                                                               10.2020

Ø  książeczki                                                                                           6.12.2020

Ø  medalika                                                                                             6.12.2020

Ø  świecy                                                                                                 15.05.2021       

 

III. KATECHEZY DLA RODZICÓW:

Ø    06.02.2021 g. 11.00

Ø    16.02.2021 (zamówienia alb)

Ø    07.03.2021  g. 11.30 po Mszy św.

Ø    20.03.2021  g. 11.00

 

IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:

·       Katecheza pokutna – 07.04, g. 17.00

·       I Spowiedź –  10.04, g. 11.00

·       Katecheza euch. 24.04, g. 11.00

·       Próba liturgiczna. 06.05, g. 16.30  

·       Próba liturgiczna 10.05, g. 16.30

·       Próba generalna 13.05, g. 16.30  

·       II Spowiedź i odn. przyrz. chrzcielnych – 15.05.2021, g. 10.00

 

Ostateczne potwierdzenie każdego terminu w czasie ogłoszeń duszpasterskich

w niedzielę poprzedzającą spotkanie, wtedy też podana zostanie ostateczna godzina spotkania.

 

Bonus dla rodziców - jak wychowywać w wierze swoje dzieci?

Materiał pochodzi z serwisu

Youtube.pl:  https://www.youtube.com/watch?v=PNycngu9aeI

 

 
Przygotowanie do I Komunii w r 2021 r.

W związku z Rekolekcjami Adwentowymi w niedzielę 6 grudnia odbędzie się dodatkowa Msza św. o g. 18.00 dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. W trakcie poświęcenie książeczek i medalików. Prosimy zaopatrzyć dzieci w książeczki „Przyjdź, Panie Jezu” oraz w „Cudowny Medalik” – dostępne w Księgarni Św. Antoniego.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice dzieci z klas III!

 

 

Niedługo rozpocznie się Rok Wielkiej Przygody Waszych dzieci, które będą przygotowywać się do I - ej Komunii w Parafii pw. Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. w 2021 r. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za ten ważny etap ich życia. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie dziecka poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Formularz należy oddać w zakrystii w czasie Misji Ewangelizacyjnych po wieczornej nauce.

                                                                                                                                                      

 

Imię i Nazwisko dziecka ....................................................................................

 

Adres……….........................................................................Szkoła  .................

 

Data urodzenia dziecka .......................................................................................

 

Parafia chrztu dziecka .........................................................................................

 

Telefon, mail ……………………………………………………………………

 

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przygotowania do I Komunii Św. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się  wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie dla celów duszpasterskich. Przyjmujmy do wiadomości, że klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych znajdują się w biurze parafialnym.

 

 

………………………                                  …………………………………….

             Data                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego/

 

W związku z Rekolekcjami Adwentowymi w niedzielę 6 grudnia odbędzie się dodatkowa Msza św. o g. 18.00 dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. W trakcie poświęcenie książeczek i medalików. Prosimy zaopatrzyć dzieci w książeczki „Przyjdź, Panie Jezu” oraz w „Cudowny Medalik” – dostępne w Księgarni Św. Antoniego.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice dzieci z klas III!

 

 

Niedługo rozpocznie się Rok Wielkiej Przygody Waszych dzieci, które będą przygotowywać się do I - ej Komunii w Parafii pw. Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. w 2021 r. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za ten ważny etap ich życia. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie dziecka poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Formularz należy oddać w zakrystii w czasie Misji Ewangelizacyjnych po wieczornej nauce.

                                                                                                                                                      

 

Imię i Nazwisko dziecka ....................................................................................

 

Adres……….........................................................................Szkoła  .................

 

Data urodzenia dziecka .......................................................................................

 

Parafia chrztu dziecka .........................................................................................

 

Telefon, mail ……………………………………………………………………

 

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przygotowania do I Komunii Św. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się  wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie dla celów duszpasterskich. Przyjmujmy do wiadomości, że klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych znajdują się w biurze parafialnym.

 

 

………………………                                  …………………………………….

             Data                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego/

 

 
   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin