Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
I Komunia 2017

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOKOMUNIJNEJ

MAJ 2017

 

Kapłan z asystą udaje się przed kościół po dzieci.

Przed kościołem

K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W: Na wieki wieków. Amen.

K:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W:Amen.

K:Pan wami.
W
: I z Duchem twoim.

Słowa powitania od siebie Kapłana, następnie Kapłan zwraca się do dzieci słowami:

Kochane dzieci. Pan wieczernik przygotował i zastawił stół na ucztę dla swoich umiłowanych dzieci. Dziś zaprasza Was do zjednoczenia ze sobą, które najpełniej dokona się, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię Świętą. Na pamiątkę waszego Chrztu, zostaniecie pokropieni wodą święconą, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania. Prośmy Boga, aby  również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego:

Panie Boże Wszechmogący - przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w

odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
Pokropienie wodą święconą- kapłan odmawia modlitwę nad dziećmi:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „ pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń  ich  serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością.

Zgromadź Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim Świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dzieci\ wierni: Amen.

 

Procesja do kościoła ze śpiewem:……………………………………………...

Dzieci zajmują miejsca w ławkach, śpiew: …………………………………………

Po zajęciu miejsc w ławkach (bez wstępu)

Prośba rodziców, opiekunów o udzielenie Komunii świętej:

           

Prośba rodziców:

            Ojciec:

Czcigodny Księże Proboszczu!

Z wielką radością i wzruszeniem, przyprowadzamy Ci dziś nasze dzieci, których gorące serca wyczekują na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej.

Jako niemowlęta, przyjęły Nowe Życie Dziecka Bożego w Sakramencie Chrztu, a w ostatnim czasie zostały oczyszczone z grzechu w Sakramencie Pokuty.

W tym uroczystym dniu, stajemy, by prosić dla nich o łaskę przystąpienia do Wielkiej Tajemnicy Stołu Pańskiego, aby posilone pokarmem z Nieba, wyrastały na ludzi dobrych, kochających, wrażliwych i świętych oraz miały siłę do walki ze złem.

Kapłan:
Czy jako rodzice możecie zaświadczyć, że dzieci są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia sakramentu Eucharystii?

 

 

 

Matka

Od ich najmłodszych lat, staraliśmy się w nich rozwijać złożony na Chrzcie Św. dar wiary. Poprzez wspólną modlitwę, uczestnictwo we Mszy Św i innych nabożeństwach, rozmowy o Bogu, lekcje religii w szkole, a nade wszystko przykład życia przenikniętego wiarą, pragnęliśmy wychować ich w duchu chrześcijańskich wartości i sprawić, aby poznały i jeszcze bardziej pokochały Chrystusa swoim dziecięcym sercem.


Kapłan:

Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię to więc z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, że będziecie czuwać nad życiem eucharystycznym tych dzieci?


Ojciec:
Obiecujemy zachęcać Ich do częstej Komunii Św., a swoim dobrym przykładem życia i modlitwą, pomóc im wytrwać w wierze.


Kapłan:
Bogu niech będą dzięki! Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.

LITURGIA SŁOWA

CZYTANIE PIERWSZE   

PSALM  RESPONSORYJNY  

CZYTANIE DRUGIE       

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ – Alleluja,

EWANGELIA,        

HOMILIA,

WYZNANIE WIARY- śpiew „ Czy wierzysz?” lub” Wierzę w Boga”

MODLITWA POWSZECHNA

 

K: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarnął ku sobie dzieci i mówił, że do takich należy Królestwo Niebieskie, zanieśmy wspólne błagania do Boga:

 

1. Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią cały Kościół Święty. Ojca  Świętego, Kardynałów, Biskupów i Kapłanów, aby byli jedno w Tobie i przyprowadzili wszystkich ludzi do Ciebie.

Ciebie prosimy..

2. Jezu Dobry Pasterzu, spraw, aby w naszej Ojczyźnie każdego dnia rodziło się jak najwięcej dobra, oraz aby wszyscy Polacy, dbali o Jej ustawiczny rozwój.

Ciebie prosimy...

3. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami, rodzeństwem, rodzicami chrzestnymi, babciami i dziadkami. Spraw, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości.

Ciebie prosimy...

4. Jezu Mądrości Przedwieczna, obdarz swoimi darami naszych, wychowawców oraz nauczycieli, aby byli posłuszni Duchowi Świętemu i otrzymali łaski potrzebne do dalszej posługi.

Ciebie prosimy…

5. Jezu Źródło Miłosierdzia, uwolnij serca zatwardziałych grzeszników i pomóż Im zbliżyć się do Ciebie, aby mogli poznać Drogi Twojego Zbawienia

Ciebie prosimy…

6. Jezu Chlebie Życia, w setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta  prosimy, aby ludzie biedni, chorzy i głodni otrzymali konieczną pomoc i wsparcie.

Ciebie prosimy...

7. Panie Jezu nasz Przyjacielu, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca, a wszystkie dzieci Świata niech odnajdą nieskończoną Miłość i Pokój w Twoim Sercu.

Ciebie prosimy…

8. Jezu Słowo Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy umiłowali posilanie się Twoim Słowem i  Chlebem Życia

Ciebie prosimy...

 

PROCESJA Z DARAMI OFIARMYMI

Komentarz:

Dobry Jezu w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary:

Świecę – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Niosąc do ołtarza zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata. (dziecko)

 

Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii, w której  Ty Panie Jezu przemieniasz nasze serca wypełniając je swoją miłością. (dziecko)

 

Owoce - jako symbol tych owoców, które w naszym życiu pragniemy wydawać - wszczepieni w Ciebie, który jesteś winnym krzewem.

 

Dar serca -  jak pierwsi chrześcijanie chcemy się dzielić tym, co mamy. Z dobroci serc naszych rodziców składamy dar ołtarza dla naszej świątyni

 

Kosz pełen chleba po Mszy świętej zabierzemy go już pobłogosławiony, do naszych domów, aby podzielić się nim z naszym gośćmi. Panie Jezu spraw, abyśmy byli zawsze dobrzy jak chleb. ( rodzice)

 

Wino i wodę - które przynosimy Ci Panie, złączą się w jeden napój duchowy. Zjednocz nas Jezu, abyśmy tworzyli jedną wspólnotę.( dziecko)

 

Chleb- który przemienisz w Siebie, aby każdy mógł się posilić Tobą - jak chlebem. (dziecko)

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

……………………………………..

 

 

 

Po śpiewie „ Baranku Boży….”

 

MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚW. (……………………………………...)

Panie Jezu, przechodziłeś kiedyś wśród łanów zbóż.

Dotykałeś kłosów.

Łuskałeś z nich ziarna.

To ty, Jezu cud uczyniłeś, rozmnożyłeś chleb, aby starczyło go dla wszystkich. To dla mnie stałeś się: - Bogiem cichym jak chleb, - Bogiem potrzebnym jak chleb. Jezu, dziś za chwilę przyjdziesz do mojego serca, abym mógł zjednoczyć się z Tobą.

Wierzę mocno, że w tej maleńkiej Hostii, którą mi kapłan poda, jesteś żywy i prawdziwy. Przyjdź, Panie Jezu, bo bardzo Cię kocham. Zamieszkaj w mym sercu, weź moją dłoń w Twoje dłonie, bo chcę od dziś być już zawsze z Tobą!

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Pieśni na Komunię: …………………………………

 

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE BOGA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ        

O dobry Jezu! Cieszymy się bardzo, że przyszedłeś do nas. Długo czekaliśmy na Ciebie, tęskniliśmy za Tobą, dlatego dziś witamy Cię z radością. O dobry Jezu! Pokarmie naszej duszy. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszych sercach.

Wielbimy Ciebie, bo uniżyłeś się dla nas w kruszynie chleba. Nie opuszczaj nas nigdy. Bądź zawsze z nami, bądź naszym Przyjacielem i Przewodnikiem na drodze do Ojca. Pomagaj nam czynić dobrze, kochać wszystkich i walczyć ze złem. (złożenie róży przed tabernakulum)

Podziękowanie  piosenką: ……………………………………….

Po modlitwie po Komunii świętej

 

PODZIĘKOWANIA

 

Podziękowanie ks. Proboszczowi

„Świat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów w sercu z Bogiem się spotyka.” Drogi Księże Proboszczu. Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej, a szczególnie za Sakrament Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej złożony w nasze dziecięce serca.

Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

            Podziękowanie ks. Piotrowi

Drogi Księże Piotrze, również Tobie pragniemy z całego serca podziękować, za wspólne spotkania w ciągu roku przy ołtarzu Pańskim, za spowiedź świętą i za to dzisiaj modlisz się za nas i z nami. Niech dobry Bóg nieustannie obdarza Cię wszelkim błogosławieństwem.

 

Podziękowanie rodzicom

1. Mamusiu kochana, spójrz jaka jestem dziś szczęśliwa. Bo w moim sercu Pan Jezus przebywa. Nikt tak nie tuli mocno, nie kocha goręcej. Za to dziś całuję Twe matczyne ręce.

2. Twoje kołysanki i gorące pacierze umacniały mnie w świętej wierze. Matce Bożej mnie zawierzyłaś. I pierwsze "Zdrowaś Maryjo" nauczyłaś. Dziś powiem kocham i bardzo dziękuję, Ty wiesz najlepiej co me serce czuje.

3. Tatusiu jakże jesteś dziś wzruszony. Syn Twój został do Komunii zaproszony. Drogi Tato, Ty troszczysz się o mnie. Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie. Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie. W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

4. Dziś Cię uściskam mocno, z całej mej siły. Za marzenia o Bogu, które się spełniły. On mnie nauczy jak żyć uczciwie. By odtąd moje życie było szczęśliwe.

 

Podziękowanie  katechetom

Pragniemy także podziękować naszym drogim Katechetom. Dziękujemy za to, że nie zabrakło wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i  bardzo uroczysty.

To dzięki Wam wiemy dużo więcej o Panu Jezusie. Wiemy, że On kocha każdego z nas, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia, że warto szukać w Nim Przyjaciela. Dzisiaj w dniu Pierwszej Komunii Świętej, nie tylko to wiemy, ale także czujemy to całym sercem. Prosimy, abyście dalej nam pomagali żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

 

Podziękowanie gościom ( …………………………….)

Bardzo dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym kochanym Gościom - naszym babciom, dziadkom, rodzicom chrzestnym, rodzeństwu, Nauczycielom i Wychowawcom, muzykom grającym na uroczystości oraz wszystkim kochanym bliskim i znajomym za przybycie na dzisiejsze wielkie nasze święto i radowanie się razem z nami. Dziękujemy za to, że jesteście z nami wtedy, gdy przeżywamy coś wielkiego i swoją obecnością nas wspieracie

Bóg zapłać wszystkim!

 

 

Podziękowanie od Rodziców

W imieniu wszystkich Rodziców serdecznie dziękujemy za I Komunię Świętą, którą przyjęły nasze dzieci. Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże.
Czcigodny Księże Proboszczu. Za tę pomoc, za pierwsze rozgrzeszenie, za modlitwę, za udzielenie I Komunii Świętej naszym dzieciom – Bóg Ci zapłać! Prosimy jednocześnie o dalszą troskę o rozwój duchowy naszych pociech
.

 

Pobłogosławienie chlebków

WRĘCZENIE CHLEBKÓW, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

 Dzieci ustawiają się do wyjścia

Pieśń na wyjście ”……………………………………”

 

 

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOKOMUNIJNEJ

MAJ 2017

 

Kapłan z asystą udaje się przed kościół po dzieci.

Przed kościołem

K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W: Na wieki wieków. Amen.

K:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W:Amen.

K:Pan wami.
W
: I z Duchem twoim.

Słowa powitania od siebie Kapłana, następnie Kapłan zwraca się do dzieci słowami:

Kochane dzieci. Pan wieczernik przygotował i zastawił stół na ucztę dla swoich umiłowanych dzieci. Dziś zaprasza Was do zjednoczenia ze sobą, które najpełniej dokona się, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię Świętą. Na pamiątkę waszego Chrztu, zostaniecie pokropieni wodą święconą, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania. Prośmy Boga, aby  również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego:

Panie Boże Wszechmogący - przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w

odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
Pokropienie wodą święconą- kapłan odmawia modlitwę nad dziećmi:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „ pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń  ich  serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością.

Zgromadź Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim Świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dzieci\ wierni: Amen.

 

Procesja do kościoła ze śpiewem:……………………………………………...

Dzieci zajmują miejsca w ławkach, śpiew: …………………………………………

Po zajęciu miejsc w ławkach (bez wstępu)

Prośba rodziców, opiekunów o udzielenie Komunii świętej:

           

Prośba rodziców:

            Ojciec:

Czcigodny Księże Proboszczu!

Z wielką radością i wzruszeniem, przyprowadzamy Ci dziś nasze dzieci, których gorące serca wyczekują na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej.

Jako niemowlęta, przyjęły Nowe Życie Dziecka Bożego w Sakramencie Chrztu, a w ostatnim czasie zostały oczyszczone z grzechu w Sakramencie Pokuty.

W tym uroczystym dniu, stajemy, by prosić dla nich o łaskę przystąpienia do Wielkiej Tajemnicy Stołu Pańskiego, aby posilone pokarmem z Nieba, wyrastały na ludzi dobrych, kochających, wrażliwych i świętych oraz miały siłę do walki ze złem.

Kapłan:
Czy jako rodzice możecie zaświadczyć, że dzieci są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia sakramentu Eucharystii?

 

 

 

Matka

Od ich najmłodszych lat, staraliśmy się w nich rozwijać złożony na Chrzcie Św. dar wiary. Poprzez wspólną modlitwę, uczestnictwo we Mszy Św i innych nabożeństwach, rozmowy o Bogu, lekcje religii w szkole, a nade wszystko przykład życia przenikniętego wiarą, pragnęliśmy wychować ich w duchu chrześcijańskich wartości i sprawić, aby poznały i jeszcze bardziej pokochały Chrystusa swoim dziecięcym sercem.


Kapłan:

Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię to więc z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, że będziecie czuwać nad życiem eucharystycznym tych dzieci?


Ojciec:
Obiecujemy zachęcać Ich do częstej Komunii Św., a swoim dobrym przykładem życia i modlitwą, pomóc im wytrwać w wierze.


Kapłan:
Bogu niech będą dzięki! Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.

LITURGIA SŁOWA

CZYTANIE PIERWSZE   

PSALM  RESPONSORYJNY  

CZYTANIE DRUGIE       

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ – Alleluja,

EWANGELIA,        

HOMILIA,

WYZNANIE WIARY- śpiew „ Czy wierzysz?” lub” Wierzę w Boga”

MODLITWA POWSZECHNA

 

K: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarnął ku sobie dzieci i mówił, że do takich należy Królestwo Niebieskie, zanieśmy wspólne błagania do Boga:

 

1. Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią cały Kościół Święty. Ojca  Świętego, Kardynałów, Biskupów i Kapłanów, aby byli jedno w Tobie i przyprowadzili wszystkich ludzi do Ciebie.

Ciebie prosimy..

2. Jezu Dobry Pasterzu, spraw, aby w naszej Ojczyźnie każdego dnia rodziło się jak najwięcej dobra, oraz aby wszyscy Polacy, dbali o Jej ustawiczny rozwój.

Ciebie prosimy...

3. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami, rodzeństwem, rodzicami chrzestnymi, babciami i dziadkami. Spraw, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości.

Ciebie prosimy...

4. Jezu Mądrości Przedwieczna, obdarz swoimi darami naszych, wychowawców oraz nauczycieli, aby byli posłuszni Duchowi Świętemu i otrzymali łaski potrzebne do dalszej posługi.

Ciebie prosimy…

5. Jezu Źródło Miłosierdzia, uwolnij serca zatwardziałych grzeszników i pomóż Im zbliżyć się do Ciebie, aby mogli poznać Drogi Twojego Zbawienia

Ciebie prosimy…

6. Jezu Chlebie Życia, w setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta  prosimy, aby ludzie biedni, chorzy i głodni otrzymali konieczną pomoc i wsparcie.

Ciebie prosimy...

7. Panie Jezu nasz Przyjacielu, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca, a wszystkie dzieci Świata niech odnajdą nieskończoną Miłość i Pokój w Twoim Sercu.

Ciebie prosimy…

8. Jezu Słowo Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy umiłowali posilanie się Twoim Słowem i  Chlebem Życia

Ciebie prosimy...

 

PROCESJA Z DARAMI OFIARMYMI

Komentarz:

Dobry Jezu w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary:

Świecę – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Niosąc do ołtarza zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata. (dziecko)

 

Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii, w której  Ty Panie Jezu przemieniasz nasze serca wypełniając je swoją miłością. (dziecko)

 

Owoce - jako symbol tych owoców, które w naszym życiu pragniemy wydawać - wszczepieni w Ciebie, który jesteś winnym krzewem.

 

Dar serca -  jak pierwsi chrześcijanie chcemy się dzielić tym, co mamy. Z dobroci serc naszych rodziców składamy dar ołtarza dla naszej świątyni

 

Kosz pełen chleba po Mszy świętej zabierzemy go już pobłogosławiony, do naszych domów, aby podzielić się nim z naszym gośćmi. Panie Jezu spraw, abyśmy byli zawsze dobrzy jak chleb. ( rodzice)

 

Wino i wodę - które przynosimy Ci Panie, złączą się w jeden napój duchowy. Zjednocz nas Jezu, abyśmy tworzyli jedną wspólnotę.( dziecko)

 

Chleb- który przemienisz w Siebie, aby każdy mógł się posilić Tobą - jak chlebem. (dziecko)

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

……………………………………..

 

 

 

Po śpiewie „ Baranku Boży….”

 

MODLITWA PRZED KOMUNIĄ ŚW. (……………………………………...)

Panie Jezu, przechodziłeś kiedyś wśród łanów zbóż.

Dotykałeś kłosów.

Łuskałeś z nich ziarna.

To ty, Jezu cud uczyniłeś, rozmnożyłeś chleb, aby starczyło go dla wszystkich. To dla mnie stałeś się: - Bogiem cichym jak chleb, - Bogiem potrzebnym jak chleb. Jezu, dziś za chwilę przyjdziesz do mojego serca, abym mógł zjednoczyć się z Tobą.

Wierzę mocno, że w tej maleńkiej Hostii, którą mi kapłan poda, jesteś żywy i prawdziwy. Przyjdź, Panie Jezu, bo bardzo Cię kocham. Zamieszkaj w mym sercu, weź moją dłoń w Twoje dłonie, bo chcę od dziś być już zawsze z Tobą!

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Pieśni na Komunię: …………………………………

 

DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE BOGA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ        

O dobry Jezu! Cieszymy się bardzo, że przyszedłeś do nas. Długo czekaliśmy na Ciebie, tęskniliśmy za Tobą, dlatego dziś witamy Cię z radością. O dobry Jezu! Pokarmie naszej duszy. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszych sercach.

Wielbimy Ciebie, bo uniżyłeś się dla nas w kruszynie chleba. Nie opuszczaj nas nigdy. Bądź zawsze z nami, bądź naszym Przyjacielem i Przewodnikiem na drodze do Ojca. Pomagaj nam czynić dobrze, kochać wszystkich i walczyć ze złem. (złożenie róży przed tabernakulum)

Podziękowanie  piosenką: ……………………………………….

Po modlitwie po Komunii świętej

 

PODZIĘKOWANIA

 

Podziękowanie ks. Proboszczowi

„Świat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów w sercu z Bogiem się spotyka.” Drogi Księże Proboszczu. Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej, a szczególnie za Sakrament Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej złożony w nasze dziecięce serca.

Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

            Podziękowanie ks. Piotrowi

Drogi Księże Piotrze, również Tobie pragniemy z całego serca podziękować, za wspólne spotkania w ciągu roku przy ołtarzu Pańskim, za spowiedź świętą i za to dzisiaj modlisz się za nas i z nami. Niech dobry Bóg nieustannie obdarza Cię wszelkim błogosławieństwem.

 

Podziękowanie rodzicom

1. Mamusiu kochana, spójrz jaka jestem dziś szczęśliwa. Bo w moim sercu Pan Jezus przebywa. Nikt tak nie tuli mocno, nie kocha goręcej. Za to dziś całuję Twe matczyne ręce.

2. Twoje kołysanki i gorące pacierze umacniały mnie w świętej wierze. Matce Bożej mnie zawierzyłaś. I pierwsze "Zdrowaś Maryjo" nauczyłaś. Dziś powiem kocham i bardzo dziękuję, Ty wiesz najlepiej co me serce czuje.

3. Tatusiu jakże jesteś dziś wzruszony. Syn Twój został do Komunii zaproszony. Drogi Tato, Ty troszczysz się o mnie. Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie. Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie. W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

4. Dziś Cię uściskam mocno, z całej mej siły. Za marzenia o Bogu, które się spełniły. On mnie nauczy jak żyć uczciwie. By odtąd moje życie było szczęśliwe.

 

Podziękowanie  katechetom

Pragniemy także podziękować naszym drogim Katechetom. Dziękujemy za to, że nie zabrakło wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i  bardzo uroczysty.

To dzięki Wam wiemy dużo więcej o Panu Jezusie. Wiemy, że On kocha każdego z nas, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia, że warto szukać w Nim Przyjaciela. Dzisiaj w dniu Pierwszej Komunii Świętej, nie tylko to wiemy, ale także czujemy to całym sercem. Prosimy, abyście dalej nam pomagali żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

 

Podziękowanie gościom ( …………………………….)

Bardzo dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym kochanym Gościom - naszym babciom, dziadkom, rodzicom chrzestnym, rodzeństwu, Nauczycielom i Wychowawcom, muzykom grającym na uroczystości oraz wszystkim kochanym bliskim i znajomym za przybycie na dzisiejsze wielkie nasze święto i radowanie się razem z nami. Dziękujemy za to, że jesteście z nami wtedy, gdy przeżywamy coś wielkiego i swoją obecnością nas wspieracie

Bóg zapłać wszystkim!

 

 

Podziękowanie od Rodziców

W imieniu wszystkich Rodziców serdecznie dziękujemy za I Komunię Świętą, którą przyjęły nasze dzieci. Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże.
Czcigodny Księże Proboszczu. Za tę pomoc, za pierwsze rozgrzeszenie, za modlitwę, za udzielenie I Komunii Świętej naszym dzieciom – Bóg Ci zapłać! Prosimy jednocześnie o dalszą troskę o rozwój duchowy naszych pociech
.

 

Pobłogosławienie chlebków

WRĘCZENIE CHLEBKÓW, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

 Dzieci ustawiają się do wyjścia

Pieśń na wyjście ”……………………………………”

 

 

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin