Biuro parafialne

Biuro parafii czynne jest we wtorki od 16.00 do 17.00

(dyżur kapłana) i w środy od 17.30 do 18.30 (dyżur

osoby świeckiej). Ponadto intencje mszalne

można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.

Narzeczeni każdorazowo uzgadniają termin

spotkania z ks. proboszczem. Wszelkie

zmiany w funkcjonowaniu kancelarii

podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

Biuro parafii czynne jest we wtorki od 16.00 do 17.00

(dyżur kapłana) i w środy od 17.30 do 18.30 (dyżur

osoby świeckiej). Ponadto intencje mszalne

można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.

Narzeczeni każdorazowo uzgadniają termin

spotkania z ks. proboszczem. Wszelkie

zmiany w funkcjonowaniu kancelarii

podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

 
Intencje od 25 X do 2 XI 2020

Ndz –25 października

XXX Niedziela Zwykła

8.30

+ Irena Kubicka

10.00

+ Maria Garstka

11.30

* W int. Parafian / Chrzest na Mszy św: Mikołaj Kroczyński

* W 1r. ur. Faustyny oraz + Franciszek Moch (31r+)

15.30

+ Jerzy Śmiechowski

Pn – 26 paździenika

18.00

+ Idzi Nowak

+ Ryszard Woźnicki i ++ z rodz. Woźnickich

Wt – 27 października

18.00

+ Jadwiga Janoś (8r+)

+ Oskar Kędziora

Śr – 28 października

Św. Szymona i Judy App

8.00

+ Kazimierz Grzela, Gertruda Stanisław Weiss

Cz – 29 października

18.00

+ Dominik Samorzewski

+ Natalia Bezak

Pt – 30 października

18.00

+ Helena Frąszczak

+ Alfons Maruszewski, Jadwiga Teodor Zielińscy

Sb – 31 października

16.00

* BIERZMOWANIE

18.00

+ Maria Władysław Ryszard Trzcielińscy

Ndz – 01 listopada

Ur. Wszystkich Świętych

8.30

+ Helena Borowczyk (5r+)

10.00

+ Sławomir Szargan (10r+)

 

 

11.30

+ Teresa Tomasz Banasiak

 

 

15.30

+ Aleksandra Szulc

Pn – 02 listopada

Wszystkich Wiernych Zmarłych

8.30

+ Dariusz Kryszczak (6r+)

10.00

* W intencjach papieskich

16.30

+ Helena Frąszczak

 

 

18.00

+ W int. zmarłych w ciągu ostatniego roku: Sylwester Kubicki, Krzysztof Zbierzak, Łucja Pawłowska, Piotr Konieczny, Roman Marek, Jan Grzegorek, Jerzy Płonczyński, Helena Frąszczak, Stefania Szumska, Wiesława Krawczyk, Agata Mucha, Ryszard Zając, Eugeniusz Szukalski, Renata Biczysko, Ryszard Mielczarek, Tomasz Schröter, Maria Garstka, Michalina Kalina, Teresa Mikołajczyk, Aleksandra Szulc, Kazimierz Wittek

 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin