Biuro parafialne

Biuro parafii czynne jest we wtorki od 16.00 do 17.00

(dyżur kapłana) i w środy od 17.30 do 18.30 (dyżur

osoby świeckiej). Ponadto intencje mszalne

można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.

Narzeczeni każdorazowo uzgadniają termin

spotkania z ks. proboszczem. Wszelkie

zmiany w funkcjonowaniu kancelarii

podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

Biuro parafii czynne jest we wtorki od 16.00 do 17.00

(dyżur kapłana) i w środy od 17.30 do 18.30 (dyżur

osoby świeckiej). Ponadto intencje mszalne

można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.

Narzeczeni każdorazowo uzgadniają termin

spotkania z ks. proboszczem. Wszelkie

zmiany w funkcjonowaniu kancelarii

podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

 
Intencje od 17 do 25 X 2021
Ndz –17 października
XXIX Niedziela Zwykła
8.30
+ Kazimierz Nowacki, Józef Maria Wiertelak
10.00
+ Urszula Szczepaniak
* Z podz. Matce Bożej za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i  zdrowie dla matki i dziecka oraz całej rodz.
11.30
+ Irena Śniegula
15.30
* W int. uzdrowienia
+ Henryk Adamiak
Pn – 18 października
Św. Łukasza Ew. (święto)
18.00
* Z podz. za odebrane łąski, o błog. dla rodziców, w 18 r. ur. Gabrysi, o zdrowie dla Wiesława, o szczęśliwe rozwiązanie dla Asi, zdrowie dla dziecka oraz o opiekę Św. Rodziny nad całą rodziną
+ Ludwyk Mizerny
Wt – 19 paździenika
18.00
+ Józef Piwoński
+ Leszek Szyszka
Śr – 20 października
Św. Jana Kantego P
8.00
* W int. rodz. Serafinowskich i Fleger
Cz – 21 października
18.00
+ Stanisława Stanisław Paluszkiewicz,
Wacław Kozłowski
+ Krzysztof Sobczak
Pt – 22 października
Św. Jana Pawła II Pp
18.00
+ Grzegorz Portasiak i ++ z rodz. Portasiaków, Gołdynów i Jopków
Sb – 23 października
18.00
+ Tadeusz Stendera
+ Dariusz Kryszczak (7r+)
Ndz –24 października
XXX Niedziela Zwykła
Światowy dzień Misyjny
8.30
* W 40 r. ślubu Marii i Stanisława
10.00
+ Bolesław Barbara Stanisław Rossa
11.30
+ Krystyna Mik i ++ z rodz. Mików
15.30
+ Kazimierz Grzela, Gertruda Waiss
Pn – 25 października
18.00
+ Józef Kij
+ Jadwiga Janoś (9r+)
 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin