28 listopada 2021
1. Dziś rozpoczynamy okres Adwentu, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trzecia część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie" na lata 2019-2022 podejmuje tematykę skutków udziału wiernych we Mszy Świętej. Chodzi o nasze wysiłki na rzecz bardziej świadomego udziału w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z „owoców Komunii św." Stąd hasło tegorocznego programu duszpasterskiego o Eucharystii „Posłani w pokoju Chrystusa".
2. Msze św. o Najświętszej Maryi Pannie - Roraty będą sprawowane w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o g. 17.00. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, a szczególnie dzieci. Niezależnie od rorat będą sprawowane Msze św. adwentowe o g. 18.00. (a w środę o 8.00).
3. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 adoracja dla małżonków biorących udział w rekolekcjach Rodzina 33.
4. W czwartek o g. 19.00 w salce - katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych planujących chrzest dziecka w grudniu bądź też mających pełnić funkcję chrzestnego poza parafią.
5. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 9.00. Adoracja od 15.00 do 17.00 i od 18.45 do 19.30. Msze św. o g. 17.00 i 18.00. Spowiedź od g. 16.00. O 19.30 spotkanie modlitewne, na które zaprasza wspólnota Nowa Pascha w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
6. W sobotę o 9.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
7. W przyszłą niedzielę przypada dzień pomocy duchowej i materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po mszach św. zbiórka ofiar na ten cel.
8. Za tydzień po Mszy porannej spotkanie Rodziny Żywego Różańca.
9. Rekolekcje Adwentowe odbędą się od 12 do 14 XII. Poprowadzi je ks. Krystian Kowalski, szczególny czciciel i misjonarz, głoszący Miłosierdzie Boże. Plan rekolekcji zostanie niebawem rozpowszechniony.
10. Dziękujemy za prowadzenie różańca, godzinek i koronki, trwanie na adoracji i dbanie o wnętrze świątyni oraz ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne.
11. Są dostępne: „Opiekun”, Przewodnik Katolicki” z modlitewnikiem, „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” przydatny na Roraty oraz kalendarz diecezjalny.
12. Przez cały Adwent do wyczerpania rozprowadzamy w zakrystii lub przed kościołem świece wigilijne, serwetki i opłatki. Opłatki również będziemy rozprowadzać po domach poprzez naszych wolontariuszy.
13. Polecamy włączenie się w akcję Fundacji Małych Stópek.
14. Transmitujemy on-line z naszego kościoła na kanale YT Mszę św. niedzielną o g. 10.00.

 

1. Dziś rozpoczynamy okres Adwentu, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trzecia część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie" na lata 2019-2022 podejmuje tematykę skutków udziału wiernych we Mszy Świętej. Chodzi o nasze wysiłki na rzecz bardziej świadomego udziału w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z „owoców Komunii św." Stąd hasło tegorocznego programu duszpasterskiego o Eucharystii „Posłani w pokoju Chrystusa".
2. Msze św. o Najświętszej Maryi Pannie - Roraty będą sprawowane w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o g. 17.00. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, a szczególnie dzieci. Niezależnie od rorat będą sprawowane Msze św. adwentowe o g. 18.00. (a w środę o 8.00).
3. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 adoracja dla małżonków biorących udział w rekolekcjach Rodzina 33.
4. W czwartek o g. 19.00 w salce - katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych planujących chrzest dziecka w grudniu bądź też mających pełnić funkcję chrzestnego poza parafią.
5. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 9.00. Adoracja od 15.00 do 17.00 i od 18.45 do 19.30. Msze św. o g. 17.00 i 18.00. Spowiedź od g. 16.00. O 19.30 spotkanie modlitewne, na które zaprasza wspólnota Nowa Pascha w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
6. W sobotę o 9.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
7. W przyszłą niedzielę przypada dzień pomocy duchowej i materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po mszach św. zbiórka ofiar na ten cel.
8. Za tydzień po Mszy porannej spotkanie Rodziny Żywego Różańca.
9. Rekolekcje Adwentowe odbędą się od 12 do 14 XII. Poprowadzi je ks. Krystian Kowalski, szczególny czciciel i misjonarz, głoszący Miłosierdzie Boże. Plan rekolekcji zostanie niebawem rozpowszechniony.
10. Dziękujemy za prowadzenie różańca, godzinek i koronki, trwanie na adoracji i dbanie o wnętrze świątyni oraz ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne.
11. Są dostępne: „Opiekun”, Przewodnik Katolicki” z modlitewnikiem, „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” przydatny na Roraty oraz kalendarz diecezjalny.
12. Przez cały Adwent do wyczerpania rozprowadzamy w zakrystii lub przed kościołem świece wigilijne, serwetki i opłatki. Opłatki również będziemy rozprowadzać po domach poprzez naszych wolontariuszy.
13. Polecamy włączenie się w akcję Fundacji Małych Stópek.
14. Transmitujemy on-line z naszego kościoła na kanale YT Mszę św. niedzielną o g. 10.00.

 

 
Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

(w roku szkolnym)

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
   Copyright 2007-2021 by Parafia Pruślin