Wytrwałość sprawdzianem wiary

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-06-29 | Views: 3570

      Jesteśmy dziećmi naszych czasów. A jedną z cech charakterystycznych tych czasów jest tzw. „słomiany zapał”. Szybko się zapalamy do czegoś, co nas porywa, potrafimy włączyć się , całym sercem i duszą w jakieś dzieło, ale za jakiś czas o wszystkim zapominamy.

Ilustracją tego typu zachowania były wydarzenia związane ze śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II. Walczące ze sobą nieustannie grupy kibiców piłkarskich deklarowały, że godzą się ze sobą, by uczcić zmarłego papieża. Od czasu do czasu docierają do nas informacje o tym, co z tych deklaracji zostało. A my sami? Też oklaskiwaliśmy Ojca Świętego, żyliśmy Jego pielgrzymkami. W codzienności dokonywanych przez nas wyborów widać jak wielka jest przepaść między obietnicami, a wytrwaniem w nich.
      W życiu patronów dzisiejszych, św. Piotra i Pawła, działy się rzeczy rozmaite, jak wiemy, nie zawsze najlepsze. Szymon Piotr, jeden z najbliższych Jezusowych uczniów, zaparł się znajomości ze swoim Mistrzem. Szaweł z Tarsu, późniejszy św. Paweł, przez długi czas niszczył rodzący się Kościół Jezusa Chrystusa. A jednak w życiu jednego i drugiego dokonał się przełom. Kiedy podjęli już decyzję o pójściu za Jezusem, za Jego nauką, pozostali temu wierni, aż do męczeńskiej śmierci. Ta ich wytrwałość w wierze i zaufaniu do Jezusa pozwoliła im przełamać słabości, które w każdym z nich były. Piotr miał skłonności do pychy i zarozumialstwa, a Paweł był bardzo porywczy.
     A jednak wytrwałość stała się najlepszym sprawdzianem ich wiary.
     Nam, współczesnym uczniom Jezusa Chrystusa bardzo potrzeba wytrwałości. Łatwo jest bowiem zabłysnąć, trudniej trwać. Wiemy doskonale, że nie da się zagotować wody stawiając ją obok buchającego na krótko płomienia. Zagotuje się ona jednak, gdy płomień może nie będzie zbyt wielki, ale palił się będzie długo i równomiernie.
     Wszystkim potrzeba nam wytrwałości w wierze. To ona ostatecznie jest jednym z najważniejszych sprawdzianów naszej wiary. Sam Pan Jezus mówi nam, że przez „wytrwałość ocalicie wasze życie”.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin