Nawrócenie – postanowienie poprawy

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-09-28 | Views: 3492

     „Za wszystkie grzechy żałuję i obiecuję poprawę”.
     Tymi lub podobnymi słowami kończymy zwykle naszą spowiedź. Słowa te są dalekim echem tego, co dzisiaj słyszeliśmy w czytaniach, zwłaszcza we fragmencie Ewangelii.

     Przypowieść Pana Jezusa ukazuje dwie ludzkie postawy: jedna to dobre chęci, obietnice, za którymi jednak nie idą żadne praktyczne działania. Druga – to ociąganie się, niechęć, czy nawet nieposłuszeństwo, które jednak, po chwili zastanowienia, przeradza się w działanie.
     Ideałem byłoby, gdyby znalazła się trzecia postawa: dobre chęci, obietnice, za którymi od razu widać podjęte działania. Pan Jezus jest jednak realistą, wie, że jesteśmy słabi, dlatego pokazuje najczęstsze, najbardziej typowe nasze zachowania.
     Sakrament pokuty i pojednania to pięć stopni, po których wspinamy się, by móc skorzystać z łaski Bożego Miłosierdzia. Stopnie te to rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczere wyznanie win i zadośćuczynienie.
     Mocne postanowienie poprawy. Nasze słowa, deklaracje, obietnice. Czy nie przypominają one często postawy tego pierwszego syna? „Idę, Panie”. Ale nie poszedł. Obiecał. Ale nic nie zrobił.
Ten drugi syn może być dla nas wzorem. Nie jest ideałem. Nie świeci przykładem. Na prośbę ojca mówi: „Nie chcę”. Ale później jednak bierze się do pracy. Działa.
     Postanowienie poprawy w spowiedzi św. jest nieodzownym warunkiem naszego nawrócenia. Same dobre chęci nie mają żadnej wartości. Są pustymi obietnicami, z których nic nie wynika.
Postanowienie poprawy często przychodzi nam z trudem. Wymaga zaangażowania, wysiłku, pamięci. By je wypełnić, trzeba często do niego wracać. Pamiętać o nim. Obserwować, co się już udało zrobić, a czego jeszcze nie potrafimy i dlaczego.
     Postanowienie poprawy to warunek naszego nawrócenia. To wyraźny, widoczny znak naszej wiary. W pewnym sensie – to jej bardzo konkretny sprawdzian.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin