Gorliwość o Dom Pana

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-11-22 | Views: 4782

     Patrząc na tę świątynię i wszystko co wokół, dziękuje za mojego Poprzednika, Ks. Janusza, którym Bóg posłużył się w tworzeniu nowej Wspólnoty Parafialnej. Cenię Jego osobowość kapłańską i podziwiam to, czego wspólnie dokonaliście....
 

     Uważam za łaskę, że mojej nowej parafii patronuje Święta Rodzina z Nazaretu. To wyraźne nawiązanie do naszej młodej Diecezji i znak łączności z Kościołem kaliskim.
     Każda parafia ma swój charyzmat i potencjał. Charyzmat to dar w służbie wspólnoty, a jednocześnie specyficzna droga realizacji jedynego celu jakim jest zbawienie. Potencjał zaś stanowią ludzie, którzy współpracują z pasterzem w powyższym dziele. Duch Święty jest jak artysta, który może z harmonijnej współpracy proboszcza i parafian wydobywać piękne melodie. Od nas jednak zależy, czy będziemy podatni na Jego działanie niczym struny w rękach wirtuoza...
     Jeden ze świeckich liderów odnowy posoborowej powiedział, że trzeba dziś tworzyć wspólnoty chrześcijańskie, na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu i w których drugi jest Chrystusem. Cóż przeszkadza aby nasze rodziny byłyby takimi wspólnotami? Cóż przeszkadza, aby nasza Parafia była rodziną takich rodzin. Niech Pan pomnoży naszą gorliwość o Jego Dom, któremu na imię Twoje serce, Twoja rodzina, nasza Parafia.

z homilii inauguracyjnej ks. Dominika

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin