"Jezus przy mnie płakał"

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4127

    "Jezus zapłakał." Dwa słowa. Tylko dwa słowa. A przecież takie ważne. Pomyślmy: Kiedy jeszcze Jezus płakał? Czy Ewangelie coś o tym wspominają?

     Jezus płakał nad Jerozolimą. Płakał nad Świętym Miastem i jego mieszkańcami, bo wiedział jaki los czeka czcigodne mury i lud wśród nich żyjący.
     Jezus płakał przy grobie Łazarza i nad Jerozolimą, która miała stać się grobem całego narodu.
     Łzy Boga.
     Z jednej strony to takie naturalne, że płacze się przy grobie bliskiej osoby. Ale kiedy uświadomimy sobie, że nad śmiercią Łazarza użalił się Bóg - Człowiek, to możemy zaniemówić z wrażenia.
     To całkiem prawdopodobne, że może ktoś płakać, przewidując zagładę  wielkiego miasta wraz z jego mieszkańcami. Ale jeśli uzmysłowimy sobie, że tym kimś jest sam Stwórca, może wprawić nas to w oszołomienie. To Bóg  płacze nad losem człowieka? Z Ewangelii jasno wynika że tak! Jesteśmy dla Niego tak ważni, tak bardzo dla Niego cenni!
     A następne, co przychodzi po łzach, które Bóg wylewa nad dolą człowieczą, to Jego krew.
     Stwórca jest konsekwentny w swojej nieskończonej miłości do człowieka.  Łzy Boga nie są próżnym użalaniem się. Nie są też żalem nad sobą samym. Są  wyrazem miłości. Tej miłości, która wyprowadza z grobu zmarłego. Tej miłości, która doskonale rozumie tragedię zniszczenia i śmierci. Rozumie i nie pozostaje  wobec niej obojętną. To prawda, że opłakiwana przez Jezusa Jerozolima rzeczywiście zostanie za kilkadziesiąt lat zrównana z ziemią a jej mieszkańcy  wymordowani lub wygnani. To prawda, że wskrzeszony Łazarz umrze po raz  drugi. To wszystko prawda.
     Ale Miłość, która wie o tym wszystkim doskonale, przygotowuje coś więcej, niż tylko doraźną pomoc.
     Przygotowuje zmartwychwstanie.
     Przygotowuje drzwi, które z grobu wprowadzą człowieka do Życia.
     Wprowadzą go tam, gdzie już ani Bóg ani nawet człowiek płakać nie musi.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin