Wielkanocna perspektywa

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 3932

     Ostatni raz Apostołowie w pełnym składzie, tzn. dwunastu, byli razem w Wieczerniku. I jeszcze w ogrodzie Oliwnym. A później rozbiegli się jak stado kurcząt spłoszonych przez jastrzębia.

     A jednak kilka dni później znowu zbierają się razem, w tym samym Wieczerniku. Strach i poczucie osamotnienia coraz bardziej przemieniają się w radość i duchową odwagę. A przyjdzie, już niedługo, taki czas, że wyjdą na ulice, by głośno, odważnie mówić o Jezusie.
     Co tak przemieniło apostolską gromadkę?
     Jedyna sensowna odpowiedź to - spotkanie. Oni spotkali Tego, Który umarł. Oni Go spotkali! Widzieli Go żyjącego! Rozmawiali z Nim. Jedli z Nim posiłek. Wędrowali do Emaus.
     Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem odmienia człowieka w sposób radykalny. Całkowity.
     Ale jest pewien warunek. Trzeba mieć szeroko otwarte oczy duszy. I trzeba chcieć współpracować. Gdyby Apostołowie zacisnęli powieki, gdyby zrezygnowali ze wspólnego z Jezusem posiłku, gdyby zatkali uszy i nie chcieli nic słyszeć, to przecież nikt na siłę by im tej prawdy do serca i do głowy nie wtłoczył.
     Zmartwychwstały przychodzi do nas nieustannie. W Słowie, w modlitwie, w niedzielnej Mszy św., w spowiedzi, w komunii św. Dostrzeżemy Go, jeśli podejmiemy trud współpracy.
     Wtedy poznamy Jego prawdziwą obecność w naszym życiu.
     I nigdy już nie będziemy sami.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin