Słuchać głosu Pasterza

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4147

     Mówił kiedyś Pan Jezus swoim słuchaczom o tym, że zostawi im samego siebie na pokarm. Nie mogli zrozumieć. Uznali Go za kogoś niespełna rozumu. Kiwali głowami ze zgorszeniem. Odchodzili, pełni zawodu i żalu. Zapytał wtedy Chrystus apostołów: "Czy i wy chcecie odejść"? A wtedy Szymon Piotr powiedział: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego".

I nie odeszli. Chociaż wiemy doskonale, że nie tak znowu gładko potoczyły się dalsze losy najbliższych uczniów Jezusowych. Były przecież i kłótnie, była zdrada i zaparcie się znajomości z Jezusem. Było zniechęcenie i niedowiarstwo. Ale - jednak większość apostołów ostatecznie pozostała wierna Panu Jezusowi.
     "Moje owce słuchają mego głosu/.../. Idą za Mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki".
     Słyszymy wielu ludzi mówiących do nas. Różnie mówią. I do rozmaitych spraw usiłują nas przekonać. Czasem wydaje się, że mają rację. Tak logiczne są te ich wywody. Takie mądre są te ich argumenty. Bo ludzką mądrością można wszystko wytłumaczyć. Wszystko uzasadnić.
     Kiedyś ludzie byli święcie przekonani, że niewolnictwo to rzecz normalna i oczywista. Dzisiaj się tego sposobu myślenia wstydzimy. Dzisiaj za niego przepraszamy.
     W naszych czasach ludzka mądrość uzasadnia nam z całą mocą, że zabijanie dzieci nienarodzonych to nic złego. Że to niezbywalne prawo kobiety! Pewno przyjdą i takie czasy, że i tej mądrości będą się ludzie wstydzić.
     Słuchamy i słyszymy wielu ludzi, którzy mówią, że chcą naszego dobra. Ale jest tylko jedna taka Osoba, która naprawdę i bez żadnych korzyści dla siebie chce dla nas jak najlepiej. Tylko Jezus może, tylko On ma moc powiedzieć, że ci, którzy Go słuchają, nie zginą. Że On im daje życie wieczne.
     Kiedy ludzka mądrość usiłuje wmawiać nam, że to ona wszystko wie najlepiej, wspomnijmy na słowa św. Piotra: "Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogo pójdziemy"?
     Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne". Amen.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin