Testament

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4158

     Spróbujmy wyobrazić sobie świat inny od tego, który znamy z naszych doświadczeń i obserwacji. Spróbujmy wyobrazić sobie taki świat, w którym nie będzie się płacić rolnikom, żeby tylko nie "produkowali" zbyt wiele żywności, podczas gdy w regionie oddalonym zaledwie kilka godzin lotu samolotem ludzie umierają z głodu. Spróbujmy sobie wyobrazić taki świat, w którym nie ma wojen, a wszelkie wynalazki służą rzeczywiście dobru człowieka. Może to za trudne wymagania?

To spróbujmy wyobrazić sobie przynajmniej taki świat, w którym ludzie majętni obywają się jednym tylko domem i potrafią myśleć nie tylko o własnej wygodzie ale i potrzebach innych. Jeszcze za trudno? Spróbujmy jeszcze inaczej. Wyobraźmy sobie taki świat, gdzie z trudem zarobionych pieniędzy nikt nie trwoni na alkohol, papierosy czy narkotyki. Świat, w którym szanuje się każdego człowieka, szanuje się jego pracę. W tym świecie rodzice naprawdę kochają swoje dzieci. Dzieci natomiast odnoszą się z szacunkiem do swoich rodzicach. W tym świecie nauczyciel idzie do szkoły po to, żeby czegoś sensownego swoich uczniów nauczyć, a oni z kolei potrafią docenić jego wysiłki. Świat, w którym ludzie nie obrażają się wzajemnie, a jeśli już zdarzy się coś przykrego, potrafią sobie przebaczyć.
     Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? Czy rzeczywiście te wizje nadmierne, fantastyczne wymagania?
     Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus. pozostawił swoim uczniom ostatnią wolę. Jest to jakby streszczenie wszystkich Jego nauk, wskazań, przykładów. "Daję wam przykazanie nowe abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali".
     Testament Jezusa Chrystusa. Jedno krótkie zdanie. Gdyby zostało potraktowane poważnie, zmieniłoby życie na naszej planecie w przedsionek raju. Niestety, jak to często z testamentami bywa, już od dwóch tysięcy lat toczy się zażarta walka o to, by obalić testament Zbawiciela. Złe moce posługują się ludzką pychą, głupotą i egoizmem, by nie pozwolić na zaistnienie w świecie "nowego przykazania". I zamiast przedsionka raju mamy najczęściej przedsionek piekła.
     Nie możemy wiele poradzić na pychę, głupotę i egoizm innych, zwłaszcza "wielkich" tego świata. Ale przecież wcale nie musimy ich naśladować. Testament Chrystusa jest skierowany do każdego i każdej z nas z osobna. Jeżeli przynajmniej my, w miarę naszych sił i możliwości, potraktujemy Jego słowa poważnie, to już się zacznie coś zmieniać. Nie w świecie. W nas. A potem - wokół nas.
     Jeżeli potraktujemy testament Zbawiciela naprawdę poważnie.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin