Skutki obecności Ducha Świętego

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4229

     Autor Dziejów Apostolskich relacjonując nam wydarzenie nazwane później zesłaniem Ducha Świętego powiada, że jednym ze skutków tego wydarzenia było wzajemne rozumienie się wielu ludzi mówiących rozmaitymi językami. A mówiąc bardziej precyzyjnie, to ludzie pochodzący z różnych stron doskonale rozumieli to, co mówią do nich Apostołowie na których co dopiero zstąpił Duch Święty.

     Dla nas, żyjących dwa tysiące lat później, ten szczegół ma ogromne znaczenie. Pokazuje on bowiem, jak ważne jest to byśmy się wzajemnie słuchali i byśmy potrafili się zrozumieć. I nie chodzi tu już o kwestię czysto techniczną znajomości obcych języków. Chodzi o rzecz o wiele ważniejszą. O dążenie, o pragnienie wzajemnego zrozumienia.
     Brak tego zrozumienia wobec Boga prowadzi człowieka do buntu wobec Stwórcy, w konsekwencji do grzechu. Brak wzajemnego zrozumienia między ludźmi prowadzi do zniecierpliwień, złości, niepokojów, wzajemnego oskarżania się, do obrażania się nawzajem na siebie, do nienawiści. A wszystkie te sprawy są dokładną odwrotnością owoców działania w nas Ducha Świętego. W Liście do Galatów pisze o tym św. Paweł: "Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie".
     Zły duch, który jest nieprzyjacielem Boga i naszym, robi wszystko, co w jego mocy, żeby rozbijać naszą jedność i wzajemne zrozumienie. Wie bowiem doskonale, że nasza duchowa siła tkwi w jedności z Bogiem i nawzajem ze sobą. Kiedy uda się mu tę jedność nadwerężyć, zawsze wtedy ma do nas łatwiejszy dostęp. A to nigdy nie może skończyć się dobrze. Dlatego trzeba żebyśmy otwierali się na Dary Ducha Świętego. Żebyśmy starli się je przyjmować i wykorzystywać.
     W żadnej sprawie, a już szczególnie w sprawach życia duchowego nie wolno nam pozostawać bezmyślnymi. Trzeba myśleć o tym, co się mówi, co się robi. Trzeba starać się przewidywać, co z tego może wyniknąć. Jakie mogą być skutki naszych działań lub zaniedbań. Tu, w doczesności i przede wszystkim tam - w wieczności.
     A troskę o budowanie jedności i o wzajemne zrozumienie można rozpocząć od tego, by, także dzięki nam, były one obecne w naszym najbliższym otoczeniu.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin