Bóg Jeden w Trójcy

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4277

     Mam zbiór kazań z roku 1933. W jednym z nich można znaleźć taki fragment:
     Przedmieście Paryża. Kapłan pyta pewnego młodzieńca:
     - Synu, co to jest Trójca Święta, "la Trinité"?
     - Owszem, wiem, jest to przystanek pociągów miejskich!
     - Istotnie, jest taki przystanek, ale czy o innej Trójcy nic nie słyszałeś?
     - Nie.

     I obrazek z naszej parafii. Pytanie do kandydata do bierzmowania: Jakie są trzy osoby Trójcy Św.? Odpowiedź: św. Józef , Matka Boża i Pan Jezus.
     Paryż, Ostrów. Lata trzydzieste ubiegłego wieku i początek kolejnego wieku. A wiedza, lub raczej jej brak - taki sam i tak samo żenujący.
     Trójca Święta. Jeden Bóg w trzech Osobach - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Katechizm Kościoła Katolickiego powiada, że "jest to centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego".
     Przede wszystkim jesteśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej. Inaczej mówiąc chrześcijaninem jest tylko taki człowiek, który został ochrzczony, zgodnie z poleceniem Chrystusa, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
     "Tajemnica Boga Jednego w Trzech Osobach została objawiona przez Jezusa Chrystusa i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary". To kolejne stwierdzenie katechizmu.
     Trójca Święta objawia się na kartach Nowego Testamentu w kilku różnych sytuacjach. Dla przykładu - przy chrzcie Jezusa w Jordanie - Jezus otrzymuje chrzest, rozlega się głos Ojca i uwidacznia się Duch w postaci gołębicy. Zbawiciel rozsyła apostołów: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Także w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy o wszystkich Trzech Osobach. Jezus mówi, że "przyjdzie On, Duch Prawdy". I dalej: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje".
     Prawda o Bogu Trójjedynym jest niewątpliwie największą i najtrudniejszą z tajemnic naszej wiary. Jest to głównie tajemnica miłości. I jednocześnie - objawienie Miłości. Bóg jest przecież Kimś, Kogo nawet w najmniejszej cząstce nie jesteśmy w stanie ani sobie wyobrazić, ani tym bardziej - zrozumieć. A jednak Ktoś tak niebotycznie przekraczający wszystko co ludzkie, zechciał się nad nami pochylić i, na miarę naszych sił i możliwości, ukazać nam choć cząstkę prawdy o Sobie. A owocem tego jest odkrycie, że Bóg jest Miłością. Ktoś taki, jak Bóg, żyjący w absolutnej samotności, musiałby, siłą rzeczy, całą uwagę skierować na samego siebie. Cały skoncentrować się na sobie. Ale Bóg jest Jeden w Trzech Osobach. A tym, co łączy te Osoby ze sobą jest prawdziwa, bezgraniczna i absolutnie bezinteresowna Miłość. I tą swoją, boską Miłością Bóg Trójjedyny podzielił się z nami.
     "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał /.../, by świat został przez Niego zbawiony".

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin