"Szacunek Boga"

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4169

     Pytanie, które zadali Jezusowi Jakub i Jan jest ilustracją tęsknot nas wszystkich. "Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich"?

     Chyba każdy z nas, choć raz w życiu doświadczył czegoś podobnego. Widząc ludzką niegodziwość, złość, podłość, mieliśmy pragnienie, żeby spadł grom z jasnego nieba i już, natychmiast zniszczył niegodziwców. To byłaby, według nas, jedyna sprawiedliwa kara. Byłoby to wyraźne pokazanie, kto tu rządzi, kto tu ma rzeczywistą siłę.
     A Jezus? Jezus im zabronił. Tak po prostu. I poszli sobie do innego miasteczka.
     Bóg szanuje naszą wolność. Wyposażył nas w nią, jako w jeden z najważniejszych darów. I jest konsekwentny. A ludzka wolność sięga bardzo, bardzo daleko. Tak daleko, że nawet Bogu samemu potrafi powiedzieć "nie". I nawet to Bóg szanuje. Do niczego nas nie zmusza. Czeka na naszą decyzję. Jeśli idziemy za nim, to z własnej woli, kierowani miłością, a nie strachem przed karą.
     Kiedy już jednak zdecydujemy się pójść za Chrystusem, wtedy On chce, żeby to było jasne i jednoznaczne. Albo się jest z Nim, albo wybiera się inną drogę. Nie można być wiecznie "trochę" wierzącym.
     Bóg jest konsekwentny w szacunku i miłość do nas. I oczekuje, że także my postaramy się być konsekwentni w szacunku i miłości względem Niego.
     "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego".

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin