Dwóch marnotrawnych synów

Categories: | Author: Kamil Grzeda | Posted: 2008-03-14 | Views: 4578

     W naszych domach wiszą czy stoją lustra. Kiedyś nazywano je ładniej: zwierciadła. Lustro, zwierciadło może służyć do poprawienia niesfornego kosmyka włosów, do przypatrzenia się, czy ubranie dobrze na nas leży, ale może być też przyczyną głębszej refleksji, jeśli dłużej i uważniej w nie popatrzymy. Dostrzeżemy wtedy o wiele więcej niż tylko niesforne kosmyki włosów.

     Duchowym zwierciadłem jest dla nas Ewangelia. Jeśli tylko pobieżnie prześlizgniemy się po jej tekstach, to poznamy jej treść, ale nie odczytamy tego, co dla nas osobiście ważne. Warto na chwilę przystanąć, przyjrzeć się sobie w zwierciadle Ewangelii i starać się wyciągnąć wnioski.
     Dzisiaj Chrystus mówi nam o Miłosiernym Ojcu i jego dwóch synach. Jednego z nich przywykliśmy nazywać synem marnotrawnym. A ten drugi? Czy on też czegoś w życiu nie zagubił? Nie zmarnował?
     Młodszy syn roztrwonił część ojcowskiego majątku. Zawiódł zaufanie. Przysporzył ojcu strapienia. A ten starszy? Czy aby na pewno był taki doskonały, jak to sam próbował przedstawić? Chyba nie wychowywał go ojciec na pyszałka, egoistę i złośnika. A jednak te właśnie cechy wypełzły ze starszego syna.
     Ojciec z przypowieści Pana Jezusa nie miał jednego marnotrawnego syna. Miał ich dwóch. I jeden i drugi nie stanęli na wysokości zadania. Zawiedli. A ojciec? A ojciec po jednego wychodzi daleko naprzeciw. Przyjmuje go na powrót, jako syna. A drugiemu z miłością i cierpliwością stara się wytłumaczyć, że obaj są mu bliscy, drodzy i kochani.
     Patrzymy w zwierciadło Ewangelii. Popatrzmy w nie uważnie. Poszukajmy, do którego z synów jesteśmy duchowo bardziej podobni. A potem, kiedy już się tam odnajdziemy, idźmy z ufnością do Ojca. On nas nie odrzuci, cokolwiek by nie obciążało naszego sumienia. On czeka na nas. I ma dla nas ogromnie wiele cierpliwości i miłości.
     Bo Bóg jest Ojcem miłosiernym i pełnym łaskawości.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin