Aby skorzystać z łaski Miłosierdzia

Categories: | Author: Proboszcz | Posted: 2008-03-31 | Views: 3984

    Tomasz Apostoł to człowiek bardzo podobny do nas, chrześcijan żyjących dwa tysiące lat później. Ilu to z nas tęskni za tym, by „dotknąć, aby uwierzyć”. A Zmartwychwstały Jezus i do Tomasza, i do nas mówi: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

    Bo wiara – to zaufanie!
    „Jezu, ufam Tobie”. Słowa tej krótkiej modlitwy zna wiele milionów ludzi na całym świecie. A ilu tak naprawdę je rozumie?
    Boże Miłosierdzie jest darem dla wszystkich. Wydaje się, że skorzystanie z tego daru jest bardzo proste. Czy rzeczywiście?
    Są trzy postawy, które sprawiają, że nie potrafimy skorzystać z dobrodziejstwa Miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak, gdy człowiek uważa, że jemu już nic nie może pomóc. Dalej – gdy sądzi, że żadna pomoc nie jest mu potrzebna, bo sam sobie świetnie radzi. I wieszczcie – gdy jest zupełnie obojętny, nie widzi żadnych problemów, a zatem nawet nie pomyśli, że jakakolwiek pomoc może mu być potrzebna.
    Rozpacz, pycha i obojętność - wszystkie te trzy postawy są zaprzeczeniem wiary i zaufania. Są odcięciem się od łaski Bożego Miłosierdzia.
    „Jezu, ufam Tobie”.
    W tych słowach jest lekarstwo na trzy postawy, poprzez które zamykamy sobie drogę do Bożego Serca.
    „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
    Błogosławieni, którzy potrafią zaufać.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin