Wypełnić przykazanie miłości

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-04-28 | Views: 5975

     Zapytano kiedyś Pana Jezusa o najważniejsze przykazanie. Ponieważ w tradycji religijnej Narodu Wybranego było ponad sześćset różnych przykazań, odpowiedź nie była taka oczywista. Ale Nauczyciel z Nazaretu bez wahania wybrał z nich dwa: Przykazanie miłości Boga i bliźniego.

     Kiedy dzisiaj próbujemy zastanawiać się, jak w praktyce życie wypełnić te najważniejsze przykazania, to natrafiamy na pewną trudność. Przykazanie miłości bliźniego, choć niełatwe do wypełnienia, jest jednak dość czytelne. Szacunek, życzliwość, przebaczenie, miłosierdzie, pomoc – to są wymierne sposoby wypełnienia przykazania miłości bliźniego. A co z tym pierwszym? Jak, w sposób praktyczny, okazać miłość Bogu?
     Odpowiedź na to pytanie daje sam Chrystus: „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”.
     Zbawiciel wie doskonale, że to nie jest wcale takie proste. Dlatego obiecuje nam: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy...” I dalej mówi: „Nie zostawię was sierotami”.
     Na tych naszych życiowych ścieżkach, bardzo przecież rozmaitych i czasami bardzo wyboistych, nie jesteśmy sami. Idzie z nami Jezus. Prowadzi nas i wzmacnia Duch Święty.
     Mamy na naszych drogach przykazania, jak drogowskazy.
     Powinniśmy starać się je jak najlepiej poznawać, rozumieć, przyjmować i wypełniać.
     To będzie najlepszym sposobem okazania miłości Bogu.
     I to będzie najlepszym sposobem na to, by dojść do celu.
     „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego”.
     A to przecież jest – niebo.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin