„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-05-04 | Views: 5337

     „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”.
     Te słowa jednego ze świętych mogą być odebrane jako przejaw wywyższania się, pychy czy egoizmu. Ale gdyby tak było, to ich autor z całą pewnością nie zostałby uznany za świętego. Co się zatem kryje w tych słowach?

     To, czego doświadczamy tu i teraz, to jest ta część naszego życia, która przypada na ziemską, materialną doczesność. Już tu jednak jesteśmy powołani do czegoś większego, niż tylko dbałość o to, by zabezpieczyć sobie środki materialne, niezbędne do życia. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Dziećmi Bożymi. I spadkobiercami obietnicy Boga Stwórcy.
     „Nadzieja naszego powołania” o której mówi nam św. Paweł to zaproszenie do świętości. A słowo to oznacza po prostu pełnię życia w Bożej Obecności. Bez trosk, chorób, cierpienia i zagrożenia śmiercią.
     „Bogactwo chwały życia wśród świętych” to owoc naszej wiary i zaufania Panu Bogu. To niekończąca się radość, która nigdy się znudzi, a wręcz ciągle będzie rosnąć i się wzmagać.
     „Przemożny ogrom mocy Bożej wobec nas wierzących” daje nam siłę i duchową moc, która pozwala wytrwać tam, gdzie mogą pojawić się chwile ludzkiej słabości, zwątpienia czy grzechu.
     „Do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni”. Drogę pokazał nam Jezus Chrystus. Przyjął na siebie wszystkie doświadczenia naszego ludzkiego losu: urodził się w bardzo ubogich warunkach, już jako dziecko był zagrożony, odczuł trud dorastania, pracy. Przeżył konieczność wybrania drogi życiowej, odejście z rodzinnego domu. Doświadczył ludzkiej życzliwości i dobra, ale też złości i podłości. Przeszedł przez lęk, cierpienie, zwątpienie, ból umierania. Ale to, co się z Nim stało dalej jest już z kolei zaproszeniem nas na nieznane nam dotąd drogi. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie – to fakty, które pokazują, że życie człowieka to więcej, o wiele więcej, niż tylko to, co się z nim dzieje od chwili urodzenia po moment agonii.
     „Do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni”.
     A dzisiejsza uroczystość ma nam o tym przypomnieć. I zmobilizować, byśmy zrobili wszystko, aby tej szansy, którą od Stwórcy dostajemy – nie zmarnować.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin