„Nie bójcie się ludzi”

Categories: | Author: bartekg | Posted: 2008-06-22 | Views: 3413

     Rzadko bywam na uroczystościach weselnych. Ale kiedy już tam jestem, zauważam powtarzające się zjawisko. Ten, kto na weselu nie pije alkoholu, musi się cały czas z tego tłumaczyć, a im później w noc, tym nachalność pijących jest większa.

     To tylko mały przykład na to, że wiele spraw jest dziś postawionych na głowie.
     „Nie bójcie się ludzi” – mówi dzisiaj do nas Chrystus. Ale „Bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.
     Bójcie się grzechu!
     I bójcie się Boga! Jednak nie o strach przed Bogiem tu chodzi, ale o szacunek, o respekt, o liczenie się z Jego Osobą, z Jego Wolą.
     „Nie bójcie się ludzi”. Tak Chrystus podtrzymuje na duchu tych wszystkich, którzy nie dają się zwieść złemu duchowi i starają się postępować zgodnie z sumieniem. Dodaje Pan Jezus do tej zachęty jeszcze i takie słowa: „Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
     Słowa Zbawiciela w jednoznaczny sposób opisują sytuację, w jakiej znajduje się człowiek, który się do Niego przyznaje, a także sytuację człowieka, który się wstydzi swego Zbawcy. Nic dodać, nic ująć.
     Każdy czas jest dobry do tego, by przyjrzeć się swojemu sposobowi postępowania. Rozpoczynający się czas wakacji daje jednak tym obserwacjom nowe możliwości.
     A Chrystus pozostawia nam swą radę i zachętę: „Nie bójcie się ludzi”.

ks. Janusz Giera

Bookmark and Share

Return to previous page
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin