Duszpasterze

Duszpasterze

Kapłani

Proboszcz:
ks. Dominik Wodniczak– ur. 27.06.1966 w Ostrowie Wlkp. Pochodzi z parafii NMP Królowej Polski w Wierzbnie. Ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (mgr lic. teologii moralnej). Święcenia kapłańskie przyjął 27.05.1992 w Kaliszu wśród pierwszych prezbiterów wyświęconych dla nowoutworzonej tam diecezji. Pracował jako wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (1992 – 1996) oraz w Dobrzycy (1996 – 2002). Nauczyciel dyplomowany. W 2002 r. ustanowiony proboszczem w Przespolewie. Od wielu lat związany z odnową charyzmatyczną. Przyczynił się do powstania kilku wspólnot modlitewnych. Czynnie zaangażowany w dzieło ewangelizacji, prowadzi kursy i rekolekcje ewangelizacyjne. Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny. Od 2008 r. proboszcz w parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. W 2010 r. mianowany kanonikiem honorowym kapituły konkatedralnej. Od 2013 r. przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. W 2021 r. powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Rezydent:
ks. Piotr Rossa – ur. 12.06.1969 w Ostrowie Wlkp. Pochodzi z parafii św. Antoniego. Ukończył Arcybiskupie Duchowne w Poznaniu, święcenia kapłańskie 26.05.1994 w Kaliszu). Przez dwa lata był wikariuszem w kaliskiej parafii Miłosierdzia Bożego, po czym został oddelegowany na studia specjalistyczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Uniwersytecie Navarra w Pamplonie, uwieńczone doktoratem z teologii. Po powrocie do kraju został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (adiunkt UAM w Poznaniu). W swoich poszukiwaniach naukowych zajmuje się teologią fundamentalną i dogmatyczną. W ramach duszpasterstwa pełnił funkcję m.in. duszpasterza akademickiego. Od 2013 r. zamieszkuje na terenie parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. jako rezydent, pomagając w duszpasterstwie parafialnym. W 2020 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR