Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna przy Parafii św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości doradztwa psychologicznego w zakresie:

– małżeństwa, np. wzmacnianie relacji, kryzysy, konflikty małżeńskie – pomoc w rozwiązaniu;

– rodziny, np. relacje  z  dziećmi,  problemy  wychowawcze;

– indywidualnego poradnictwa psychologicznego, np. problem z rozwojem osobowości, z radzeniem sobie z problemami, stresem;

– współczesnych zaburzeń psychospołecznych itp.

Poradnia czynna  jest:

1) Porady udzielane przez panią Iwonę Ambroży: co drugą środę każdego miesiąca w okresie od października 2022 r. do czerwca 2023 r. w godzinach 17.00-19.00 WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU SIĘ i otrzymaniu informacji zwrotnej o możliwości spotkania, terminie i godzinie!

Czas trwania jednorazowej konsultacji – około 50 min.

Kontakt w celach zgłoszenia się: SMS o treści rozpoczynającej się od słów PARAFIA PRUŚLIN pod numer: 603 426 769

2) Porady udzielane przez panią Monikę Polak-Lokai: w każdy poniedziałek w godz. 16.30-18.00 – również PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU SIĘ I UZGODNIENIU TERMINU SPOTKANIA pod numerem telefonu: 696 371 186

Biografie pełniących dyżury poradnicze:

Iwona Ambroży – psycholog

Ukończone studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs w zakresie przygotowania pedagogicznego, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, szkolenia psychoterapeutyczne: Kurs Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Rodzinnej i Grupowej oraz cykl warsztatów Systemowa Terapia Dzieci i Młodzieży – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, ponadto liczne szkolenia w obszarze diagnozy i terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim.

Oferta pomocy: konsultacje – poradnictwo psychologiczne* (dzieci, młodzież, rodzice, rodziny, osoby dorosłe)

*Konsultacje psychologiczne to krótkoterminowa forma pomocy (do 4-5 spotkań) oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Celem spotkań jest znalezienie wspólnie z osobą/osobami szukającymi wsparcia trafnych sposobów zaradczych, rozwiązań zgłaszanych trudności, a także zasobów czy koniecznych kompetencji, które wymagają wzmocnienia lub rozwoju. Konsultacje psychologiczne w razie potrzeby mogą być wstępem do procesu diagnostycznego, leczenia psychoterapeutycznego czy psychiatrycznego w wybranych, specjalistycznych placówkach.

 

Monika Polak-Lokai – psychoterapeuta

Z wykształcenia jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą integratywnym w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jestem także absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych, oraz szkolenie w zakresie psychoterapii grupowej. Pasja do pracy z ludźmi zrodziła się, kiedy uczęszczałam na wolontariat niosący pomoc dzieciom ulicy w Polsce. Obraz ludzkiego cierpienia ukrytego w murach brudnego osiedla popchnął mnie do zdobywania wiedzy i doświadczenia, przez które będę mogła pomóc drugiemu człowiekowi w odkrywaniu jego godności i szacunku do samego siebie. 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR