Kalendarium

Kalendarium

KALENDARIUM HISTORYCZNE

 •  11.05.1993 – powołanie Komitetu Społecznego Budowy Kościoła z przewodniczącym Zenonem Dymnym
 • 15.05.1993 – wzniesienie krzyża na terenie przyszłej budowy
 • 06.06.1993 – pierwsza Msza św. przy prowizorycznej kapliczce
 • 13 – 14.06.1994 – rozpoczęcie budowy kościoła według projektu Arkadiusza Wojciechowskiego, włożenie pod fundament kamieni pochodzących z katakumb rzymskich, poświęconych przez proboszcza parafii konkatedralnej ks. dziekana Alfreda Mąkę
 • 20.08.1995 – biskup kaliski Stanisław Napierała poświęca nowowybudowaną świątynię, ustanawia Parafię pw. Świętej Rodziny i mianuje jej pierwszym proboszczem ks. Janusza Gierę
 • 10 – 11.11.1995 – nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego
 • 31.05.1998 – prymicje ks. Grzegorza Stachurskiego
 • 1998 – 2002 – budowa domu parafialnego
 • 24 – 31 maja 2003 – Misje Miłosierdzia Bożego wraz z nawiedzeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego
 • 08.11.2008 – ks. Dominik Wodniczak nowym proboszczem parafii
 • 2008 – 2010 – instalacja witraży
 • 05.11.2010 – ks. bp Stanisław Napierała poświęca odnowione prezbiterium (wg projektu s. Maristelli Sienickiej), w tym mozaikę Św. Rodziny i nowe tabernakulum, poświęca również kaplicę w Domu Parafialnym
 • 05 – 06.07.2011 – Nawiedzenie Maryi w Wizerunku Jasnogórskim poprzedzone misjami świętymi (29.06 – 4.07.2011)
 • 09.05.2012 – ks. Dominik Wodniczak wraz z grupą parafian odbiera z rąk kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie relikwie bł. Jana Pawła II
 • 18.11.2012 – nowy biskup kaliski Edward Janiak wprowadza relikwie do kościoła i poświęca ołtarz, ambonę i chrzcielnicę, wykonane z marmuru, a także obraz Jezusa Miłosiernego
 • 29.12.2013 – ustanowienie kaplicy pw. Św. Rodziny kościołem parafialnym
 • 29.06.2014 – erygowanie Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny z siedzibą w tutejszej parafii
 • 09.10.2015 – ks. bp Stanisław Napierała dokonuje poświęcenia nowych stacji Drogi Krzyżowej oraz nowego parkingu
 • 16.10.2020 – ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, administrator apostolski diecezji kaliskiejkonsekrował kościół pw. Świętej Rodzinyw Ostrowie Wielkopolskim w 25 roku istnienia Parafii; równocześnie w ołtarzu zostały umieszczone relikwie świętych małżonków – Zelii i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dz. Jezus
 • 14.06.2021 – nowy biskup kaliski Damian Bryl podczas bierzmowania wprowadził do kościoła relikwie bł. Carlo Acutisa
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR