Historia

Historia

Historia
Jak powstał Kościół w Pruślinie ?

Rok 1993. Styczeń. Spotkanie ks. dziekana Alfreda Mąki z p. Zenonem Dymnym.

Przemierzono w śniegu po kolana i dokonano oględzin terenu, który był własnością p. Marii Przybylak. /…/.Pierwsze spotkanie osiedlowe w sprawie powołania społecznego komitetu odbyło się 11 maja 1993 roku.Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła. W skład całego komitetu weszły 34 osoby.15 maja 1993 roku na terenie przyszłej budowy kościoła został ustawiony krzyż. Kilka osób przyniosło go naswoich ramionach, jakby w swoistej drodze krzyżowej, z ul. Limbowej. 17 maja miało miejsce zebranieKomitetu a już następnego dnia pracowano przy wykonaniu drogi dojazdowej na teren kościelny. Został też
ustawiony mostek wjazdowy. Prace te trwały kilka dni. 20 maja została ustawiona prowizoryczna kapliczka,trzy dni później odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża i kapliczki. Natomiast 6 czerwca w kapliczce zostałaodprawiona pierwsza Msza św. Spowiedzi św. słuchał ks. kanonik Bernard Piaskowski. Oprócz tychuroczystych chwil cały czas trwały prace przygotowawcze do budowy kościoła, głownie wykonywano pustaki.Prace te trwały do późnej jesieni 1993 roku. Do listopada Msze św. były sprawowane w kapliczce.
Od 7 listopada zostały przeniesione, na okres zimowy, do osiedlowej świetlicy i tam gromadzono się naniedzielnej eucharystii do kwietnia roku następnego.

Rok 1994.

Pierwsze w nowym roku spotkanie Komitetu Budowy Kościoła odbyło się 13 lutego. Przewodniczący zdałsprawozdanie z wykonanych prac i zaplanowano działania na czas wiosny. 3 marca – kolejne spotkaniei szczegółowe plany. W czerwcu przystąpiono do kopania fundamentów. Prace rozpoczęły się 13 czerwca,wzięło w nich udział 53 panów. Następnego dnia o godz. 9.00 położono pod fundamenty kościoła szczątki zkatakumb z Rzymu. Kamienie te poświęcił ks. dziekan Alfred Mąka, a umieścił je we fundamentach
przewodniczący, p. Zenon Dymny. Fundamenty zostały całkowicie położone w dwa dni – 14 i 15 czerwca.16 lipca p. Kazimierz Pietryga i p. Józef Michalak przywieźli pierwsze transporty cegły, natomiast 20 sierpnianadszedł pierwszy transport drewna i rozpoczęły się przygotowania prac dla murarzy. 29 sierpnia położonopierwszą cegiełkę, w obecności ks. dziekana Mąki i członków Społecznego Komitetu. Już 8 września zostałpołożony strop na murach od strony zakrystii i biura parafialnego. Pierwsza uroczysta Msza św. w surowych
murach budującego się kościoła została odprawiona 9 października. Nie było wtedy jeszcze dachu. W dniachod 20 października do 2 listopada były wykonywane wiązary dachowe. Na początku grudnia zostały onewciągnięte na mury i rozpoczęły się trudne prace przy konstrukcji dachu. Prace te trwały do 19 grudnia, kiedyto zakończono obijanie i przykrywanie dachu oraz wieży. 20 grudnia Ks. Dziekan poświęcił krzyż, którynastępnie został umieszczony na wieży. dzień przed Wigilią zakończono całkowicie prace przy wieży a w WigilięBożego Narodzenia został zawieszony mały dzwon – sygnaturka. O północy, w surowych murach, ale już poddachem, mieszkańcy Pruślina spotkali się na pierwszej Pasterce odprawianej w Ich kościele.

Rok 1995.

W styczniu rozpoczęły się prace wewnątrz konstrukcji dachowej kruchty i zakrystii. W lutym położonowywiązkę nad kruchtą i biurem parafialnym. Na przełomie lutego i marca wykonano instalację elektryczną,od 10 marca zaczęto tynkować wnętrze kościoła. Także w pierwszych dniach marca wykonano pomieszczeniamieszkalne nad biurem parafialnym. Od 15 marca zaczęto kłaść opierzenie wzdłuż murów kościoła. Wykonanoteż murek pod balustradę na chórze, pod nadzorem p. Stanisława Białego. Od 1 kwietnia zaczęto kłaść płyty
onduliny na dach. na przełomie marca i kwietnia trwały też prace w części mieszkalnej na zapleczu kościoła.27 kwietnia zostały ustawione rusztowania w tylnej części kościoła i rozpoczęły się prace przy podwieszaniu płytgipsowo-kartonowych mających utworzyć sufit. 4 maja zakończyło się tynkowanie biura parafialnego i częścimieszkalnej. Przez cały maj trwały prace wykonywaniu konstrukcji sufitowej, kładzione były płyty i sufit byłgipsowany. 22 maja rozpoczęto szpachlowanie i malowanie ścian wewnątrz kościoła. Prace te trwały sześć dni.31 maja wykonano betonowy podest w prezbiterium, wylano betonową posadzkę w całym kościele i wzakrystii. 6 czerwca zaczęto wstawiać gotowe okna łukowe w kościele. Do końca czerwca trwały pracewewnątrz kościoła, przy wstawianiu i malowaniu okien. 2 lipca podczas uroczystej Mszy św. ks. prałat AlfredMąka przedstawił Parafianom przyszłego proboszcza, ks. Janusza Gierę. Od 3 do 5 lipca trwały prace przyzalewaniu schodów frontowych. 4 lipca Mszę św. odprawił. pierwszy gość nowego kościoła, ks. Władysław
Dymny, pracujący na stałe w Niemczech. Początek lipca 1995 r. był bardzo pracowity. Od 3 do 5 lipca zostaływykonane betonowe schody przed głównym wejściem do kościoła. 5 lipca zostały zamontowane oszklonedrzwi wejściowe, prowadzące z kruchty do kościoła. Zostały one wykonane przez p. KazimierzaChwiłkowskiego. Także bezinteresownie zostały wykonane okna do kościoła i zaplecza kościelnego. Tej pracypodjął się p. Marcin Ambroży. 8 lipca miało miejsce wydarzenie może drobne, ale radosne i miłe – do kościoła,po nowych schodach wjechał w wózku jeden z najmłodszych parafian pruślińskich, wnuk parafialnego
skarbnika. 29 lipca zostało zamontowane tabernakulum. Za zgodą dyrektora wykonali je w miejscu swojejpracy panowie Skutecki, Stambuła i Tomala. Stolarką zajął się p. Stanisław Biały. Dzięki ofierze państwaPietrygów, na początku sierpnia zawisły w kościele dwa żyrandole, które pięknie rozświetliły wnętrze. Dziękilicznym ofiarodawcom prędko pojawiły się gong i dzwonki, patena do komunii, naczynia liturgiczne, kadzielnicai wiele innych, drobnych przedmiotów potrzebnych do normalnego funkcjonowania kościoła. Od początku sierpnia trwały ostatnie prace przygotowawcze do oficjalnego oddania kościoła do użytku oraz do jegopoświęcenia. Wykonano na chórze podłogę, zamontowano metalową kratę zabezpieczającą wejście na chór.Kratę wykonał i ofiarował p. Zdzisław Grzęda. 11 sierpnia przywieziono z Gostyczyny ławki, które miały służyćtymczasowo, aż do wykonania nowych. Także w tym czasie zawieszono obrazy Świętej Rodziny autorstwap. Jacka Kupczyka (nad tabernakulum), oraz „Jezu, ufam Tobie” (obok prezbiterium). Dwa inne obrazy znalazły swoje miejsce w kruchcie. Ostatnie dni przed 20 sierpnia poświęcone były na prace przygotowawcze douroczystości poświęcenia kościoła. Sprzątano teren wokół kościoła, wykonywano dekoracje, przygotowywanoposiłek dla zaproszonych Gości. 20 sierpnia 1995 r. podczas Mszy św. o godz. 17.00 ks. bp StanisławNapierała, Ordynariusz Kaliski poświęcił nowy, ostrowski kościół, nadał mu wezwanie „Świętej Rodziny”,ustanowił granice nowej parafii, oraz przedstawił oficjalnie jej pierwszego proboszcza.

(opr. na podstawie zapisków p. Zenona Dymnego, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Kościoła)

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR