Projekt z PFRON

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności architektonicznej obiektów Parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim

Finansowanie projektu:

 • Dofinansowanie z PFRON: 453 412,00 zł (80%)
 • Wkład własny Parafii: 113 355,00 zł (20%)
 • Łączna wartość projektu: 566 767,00 zł (100%)

Termin realizacji projektu: 17.11.2023 r. – 15.12.2024 r.

Zakres działań realizowanych w ramach projektu:

 • dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych
 • wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  wraz z zabezpieczeniem parkingu
 • przystosowanie podłoży pod powierzchnie antypoślizgowe (wszystkich schodów przy kościele oraz domu parafialnym)
 • zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowych (z granitu)
 • wykonanie pochylni (2) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z zakupem i montażem balustrad
 • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych
 • zakup i montaż drzwi wejściowych (7) o szerokości w świetle co najmniej 90 cm (dębowe, w tym główna brama wejściowa)

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

 • Celem projektu jest kompleksowe zapewnienie osobom niepełnosprawnym większego
  i bezpiecznego dostępu do publicznych obiektów Parafii oraz realizowanych w nich inicjatyw duszpasterskich i społecznych
 • Dostosowania dotyczą pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, powierzchni antypoślizgowych w poszczególnych ciągach komunikacyjnych (dojściach i wejściach), zakupu i montażu drzwi wejściowych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm oraz wykonania toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednim wyposażeniem ułatwiającym korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także wykonania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zabezpieczeniem parkingu.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR